0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Ankara Gayrimenkul Avukatı

ankara gayrimenkul avukatı

Ankara Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkul hukuku, gayrimenkul edinimi, mülkiyeti, satışı, kiralaması, imar sorunları, tapu işlemleri gibi gayrimenkulle ilgili hukuki konuları kapsayan bir alanı ifade eder.  Başlıca gayrimenkul hukuku hizmetleri aşağıda sıralanmıştır:

Gayrimenkul Hukuku Hizmetleri

Gayrimenkul Alım-Satım Danışmanlığı

Ankara gayrimenkul avukatı, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tarafları yasal hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirir. Sözleşme hazırlığı, müzakere, tapu devri gibi aşamalarda rehberlik sağlar.

Tapu Davaları

Tapu devri, ipotek tesis etme, tapu iptali ve tescili gibi tapu işlemlerinde Ankara gayrimenkul avukatı, belgelerin düzenlenmesi, tapu sicili incelemesi ve işlemlerin doğru şekilde gerçekleştirilmesi konusunda yardımcı olunmaktadır.

gayrimenkul hukuku

Kira Davaları

Kiralama anlaşmalarının hazırlanması, kiracı hakları, kira bedeli düzenlemeleri ve anlaşmazlıkların çözümü konusunda hukuki danışmanlık sağlanmaktadır. İşte kira davalarıyla ilgili bazı önemli noktalar:

1- Kira Bedeli Davaları: Kiracı ve mal sahibi arasında kira bedeli üzerine anlaşmazlık çıkması durumunda, mahkeme bu konuda bir karar verir. Kiracının ödemekle yükümlü olduğu kira bedelinin tespiti bu tür davaların içeriğini oluşturabilir.

2- Tahliye Davaları: Kiracının kira süresi sona erdiğinde veya kira sözleşmesinin feshedilmesi gerektiğinde, tahliye davası açılabilir. Kiracının hukuka uygun şekilde tahliyesi için dava süreci başlatılır.

3- Kira Artışı Davaları: Belirli aralıklarla kira bedelinin artırılması gerektiğinde, kiracı veya mal sahibi tarafından kira artışı davası açılabilir. Yasal düzenlemelere uygun bir şekilde kira artışı talep edilir.

4- Hasar Tazminatı Davaları: Kiracı veya mal sahibi, karşı tarafın kusuru sonucu meydana gelen zararlar nedeniyle hasar tazminatı talep edebilir. Örneğin, kiracının kiraladığı mülkte meydana getirdiği hasarlar veya mal sahibinin gerekli bakımı yapmaması sonucu oluşan zararlar bu tür davaların temelini oluşturabilir.

İmar Davaları

Ankara gayrimenkul avukatı; imar planları, imar izinleri, inşaat ruhsatları ve imar anlaşmazlıkları gibi konularda danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

Mülkiyet Davaları

Gayrimenkul sahipliği, sınır anlaşmazlıkları, haksız el koyma ve mülkiyet haklarıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümünde gayrimenkul hukuku avukatı tarafından temsil edilirsiniz.

Tapu İptali ve Tescil Davaları

Tapu kaydında düzeltme veya değişiklik talepleri, tapu iptali veya tescili davaları için hukuki destek sunulmaktadır.

Kamulaştırma Davaları

Devlet tarafından gayrimenkullerin kamulaştırılması durumunda sahipleri temsil ederler ve adil bir tazminat elde edilmesine yardımcı olunmaktadır.

İnşaat Projeleri ve Konut Hukuku

İnşaat projeleri, konut sözleşmeleri, site yönetimi ve konut hukuku konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Davaları

Arsa karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması, kontrol edilmesi ve sözleşmelerin dava aşamasına gelmesi durumunda dava takip hizmeti verilmektedir.  İşte bu arsa karşılığı inşaat davalarıyla ilgili bazı konular:

  1. Proje Tamamlanma Süresi: Anlaşmada belirlenen proje tamamlanma süresine uyulmaması durumunda, arsa sahibi veya inşaat şirketi, sürenin neden aşıldığını ve bu durumun sonuçlarının tespiti için hukuki yollara başvurabilir.
  2. İnşaat Kalitesi: Tamamlanan inşaatın kalitesi veya standartlara uygunluğu konusunda anlaşmazlık çıkabilir. Arsa sahibi, yapılan işin beklenen kalitede olmadığını düşünüyorsa, hukuki yollara başvurabilir.
  3. Ödeme Anlaşmazlıkları: Anlaşmada belirlenen ödeme şartlarına uyulmaması veya ödemelerin eksik yapılması gibi durumlarda, taraflar arasında ödeme anlaşmazlıkları yaşanabilir.
  4. Değişiklikler ve İlaveler: Anlaşmanın sürecinde inşaat şirketi tarafından yapılan değişiklikler veya ilaveler, arsa sahibi ile anlaşmazlık konusu olabilir. Bu tür durumlar için sözleşme ve anlaşmaların belirli şekillerde yapılması önemlidir.
  5. Mülkiyet ve Tapu İşlemleri: İnşaat tamamlandığında mülkiyetin arsa sahibine devri, tapu işlemleri ve ilgili resmi prosedürler sırasında anlaşmazlıklar çıkabilir.
  6. Mülk Teslimi ve Eksiklikler: İnşaat tamamlandığında arsa sahibine teslim edilen mülkte eksiklikler veya hatalar tespit edilirse, bu konuda anlaşmazlıklar doğabilir.
  7. Tazminat Talepleri: Sözleşmenin ihlali veya yanıltıcı beyanlar sonucunda taraflar arasında zararlar meydana gelirse, tazminat talepleri ortaya çıkabilir.

Gayrimenkul Miras Davaları

Ankara gayrimenkul avukatı, gayrimenkulün miras yoluyla devri sırasında ortaya çıkan hukuki süreçleri yönetir.

  1. Mirasçılığın Belirlenmesi: Vefat eden kişinin mirasçılarının kimler olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu genellikle vasiyetname, kanuni mirasçılar (çocuklar, eş vb.) veya diğer mirasçılık belgeleri ile kanıtlanır.
  2. Miras Paylaşımı ve Tasfiyesi: Gayrimenkuller mirasçılar arasında nasıl paylaşılacaksa, bu konuda anlaşmazlık varsa mahkeme tarafından karar verilir. Bu aşamada gayrimenkullerin değerlemesi, paylaşımı ve tasfiyesi yapılır. Gerektiğinde tereke tespit davası açılabilir.
  3. Tereke temsilcisi atanması: Anlaşmazlık durumunda, mirasçılar mahkemeye başvurarak miras davası açabilirler. Mahkeme, tarafların kanıtlarını ve iddialarını değerlendirerek bir karar verir. Verilecek karara kadar Mahkemeden tereke temsilcisi atanması talep edilebilir.

Ankara gayrimenkul avukatı hizmetleri, şahıs ve şirketlerin gayrimenkulle ilgili hukuki ihtiyaçları için uzman gayrimenkul avukatı tarafından sunulur. Herhangi bir gayrimenkul işlemi veya anlaşmazlığı ortaya çıkması durumunda, bir gayrimenkul avukatından danışmanlık almanız, haklarınızı ve çıkarlarınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Ankara Gayrimenkul Avukatı İletişim Bilgileri 

ARAS HUKUK & DANIŞMANLIK

Av. Dr. Fatih ARAS

Adres: Beştepe Mahallesi Meriç Sokak Milaslı 2000 Plaza No: 5/A Kat:7 D: 23

Yenimahalle/ ANKARA

Mail: av.fatiharas@gmail.com

Telefon: 0530 760 57 32

Diğer Makaleler

Call Now Button