0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Ankara İş Avukatı

ankara iş avukatı

Ankara İş Avukatı Ne İş Yapar?

İş davası avukatı, iş hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve iş ilişkilerinden kaynaklanan hukuki konularda danışmanlık yaparlar veya yasal temsil sağlarlar. İş davası avukatı, işverenler ve çalışanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, işçi haklarıyla ilgili sorunlarda yardımcı olmak ve iş hukukuna uygun şekilde davranılmasını sağlamak gibi görevleri üstlenirler.

Eğer iş hukukuyla ilgili bir sorununuz veya davayla ilgili destek arayışınız varsa, yerel bir iş davası avukatı ile iletişime geçmek önemlidir. Avukat, yerel yasal düzenlemelere ve mevzuata hakim olacak ve size en iyi hukuki danışmanlığı sağlayabilecektir.

iş hukuku

Ankara İş Avukatı Dava Hizmetleri

  1. Danışmanlık: İşverenlere ve çalışanlara iş hukukuyla ilgili danışmanlık yapmak, mevzuata uygunluk sağlamak ve potansiyel hukuki riskleri öngörmek.
  2. Anlaşmazlık Çözümü: İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları arabuluculuk, uzlaşma veya mahkemeye gitme yoluyla çözmek.
  3. İş Sözleşmeleri: İşçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeleri hazırlamak, gözden geçirmek ve gerektiğinde değişiklikler yapmak.
  4. Ücret ve Tazminat: İşçilerin ücret, izin, tazminat ve diğer yan haklarıyla ilgili konularda yasal destek sağlamak.
  5. Ayrımcılık ve Taciz: İşyerinde ayrımcılık, cinsel taciz ve benzeri konularda hukuki yardım sağlamak.
  6. Sendika ve Toplu İş İlişkileri: İşçi sendikaları, toplu sözleşmeler ve grev gibi toplu iş ilişkileri konularında danışmanlık ve temsil sağlamak.

Eğer iş hukukuyla ilgili bir sorununuz veya davayla ilgili destek arayışınız varsa, ankara iş avukatı ile iletişime geçmek önemlidir. Ankara iş avukatı, yerel yasal düzenlemelere ve mevzuata hakim olacak ve size en iyi hukuki danışmanlığı sağlayabilecektir.

Kıdem Tazminatı Davası

Kıdem tazminatı davaları, işçinin işten ayrılması durumunda işverenden hak ettiği kıdem tazminatını talep ettiği hukuki süreçleri kapsar. Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde geçirdiği hizmet süresine bağlı olarak ödenen bir tür tazminattır. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi,  işten çıkarılması veya emekli olması gibi durumlarda kıdem tazminatı hakkı bulunmaktadır. Kıdem tazminatı davası için uzman bir iş avukatından destek alınması önem arz etmektedir.

İhbar Tazminatı Davası

İhbar tazminatı davaları, işçinin iş sözleşmesinin belirli bir süre önceden feshedilmesi gereken durumlarda işverene bildirimde bulunmadan ayrılması halinde işverenden talep ettiği tazminatı içerir. İhbar tazminatı, işçinin işten ayrılmasının önceden haber verilmeden gerçekleştiği durumlarda işverene ödenebilir.

İşe İade Davası

İşe iade davaları, işveren tarafından işten çıkarılan  bir çalışanın, işverenin işten çıkarmayı veya ayrılmayı haksız bulduğunu iddia ederek, işe geri dönme talebiyle mahkemeye başvurduğu hukuki süreçleri ifade eder. Bu tür davalarda, işçi işvereni işe geri dönmeye veya belirli bir tazminat ödemesini mahkeme kararıyla birlikte sağlayabilir.

Hizmet Tespiti Davası

Hizmet tespit davası, bir çalışanın işyerindeki hizmet süresinin belirlenmesi veya resmi olarak tescil edilmesi amacıyla açılan hukuki bir süreci ifade eder. Bu tür davalarda genellikle çalışan, işveren veya sosyal güvenlik kurumları, çalışanın geçmiş hizmet süresini resmi bir şekilde belirlemek veya tespit etmek isteyebilir.

 

İş Kazası Tazminat Davası

İş kazası tazminat davaları, bir çalışanın iş yerinde meydana gelen bir kazanın sonucunda yaşadığı yaralanma veya zararlar nedeniyle işverenden tazminat talep ettiği hukuki süreçleri ifade eder. İş kazaları, iş yerinde meydana gelen kazalar veya işle ilgili faaliyetler sırasında gerçekleşen olaylar sonucu oluşabilir. İş kazası tazminat davaları genellikle şu durumları içerebilir:

  1. Yaralanma veya Sakatlık: Bir iş kazası sonucu çalışanın yaralanması, sakat kalması veya engelli hale gelmesi durumunda, çalışan tazminat talebinde bulunabilir.
  2. Tıbbi Tedavi ve Masraflar: İş kazası sonucu çalışanın tıbbi tedavi, ilaç masrafları ve rehabilitasyon maliyetleri ortaya çıkabilir. Çalışan, bu masraflar için tazminat talep edebilir.
  3. Maddi ve Manevi Zararlar: İş kazası sonucu çalışanın maddi kayıpları (gelir kaybı gibi) ve psikolojik travma gibi manevi zararlar için tazminat talep edebilir.
  4. Ölüm Durumları: İş kazası sonucu bir çalışan hayatını kaybederse, ailesi veya mirasçıları ölüm tazminatı talep edebilir.

iş davası tazminat

Fazla Mesai Ücreti Davası

Fazla mesai ücreti alacağı davası, bir çalışanın işverenden, normal çalışma saatleri dışında yaptığı çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken fazla mesai ücretini talep ettiği hukuki süreçleri ifade eder. Fazla mesai, normal çalışma saatlerinin dışında gerçekleşen çalışmaları ifade eder ve bu çalışmalar için işçiye yasalara uygun olarak belirli bir ücret ödenmelidir.

Maaş Alacağı Davası

Maaş alacağı davası, bir çalışanın işverenden hak ettiği maaş veya ücretin ödenmediği veya eksik ödendiği durumda, bu maaşın ödenmesi veya eksik ödenen kısmının talep edildiği hukuki süreçleri ifade eder. Çalışanlar, işverenleri tarafından ödenmeyen maaşları veya ödeme eksikliklerini yasal yollardan talep etme hakkına sahiptir.

Ankara iş avukatı ücreti ne kadar?

2023 asgari ücret tarifesine göre iş mahkemelerindeki asgari tarife ücreti 9.200-TL’dir. Ankara iş avukatı ücreti, bu tutarlardan aşağıda kalmamak şartıyla, davanın mahiyeti ve tutarı göz önünde bulundurularak tarafların anlaşmasına göre belli bir yüzde için olarak da belirlenebilmektedir.

Ankara iş avukatı iletişim bilgileri

ARAS HUKUK & DANIŞMANLIK

Av. Dr. Fatih ARAS

Adres: Beştepe Mahallesi Meriç Sokak Milaslı 2000 Plaza No: 5/A Kat:7 D: 23

Yenimahalle/ ANKARA

Mail: av.fatiharas@gmail.com

Telefon: 0530 760 57 32

Diğer Makaleler

Call Now Button