0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Güncel Bilgiler
real estate lawyer in turkey
Real Estate Lawyer in Turkey Real estate law encompasses the legal aspects related to real property, including acquisition, ownership, sale, lease, zoning issues, and title deeds. The main real estate law services are listed below: Real Estate Law Services Real Estate Purchase and Sale Consultancy In Turkey, a real estate lawyer advises parties on legal...
Read More
tax lawyer in turkey
Tax Lawyer in Turkey As tax law lawyer, we continue our activities. Today, tax laws and regulations can change constantly. This situation can become increasingly complex over time for taxpayers. At this point, having the best tax lawyer is crucial in resolving complexity and providing support to taxpayers. When we examine the duties, tax lawyer...
Read More
İşçinin Haklı Fesih Nedenleri
GİRİŞ İşçi, işverenle yaptığı iş sözleşmesini belirli veya belirsiz süreli olarak düzenleyebilir. Ancak, Yasa’da öngörülen bazı durumlarda işçi, iş sözleşmesini bildirim süresini beklemeksizin önelisiz olarak feshetme hakkına sahiptir, bu durumda işveren Yasa’dan kaynaklanan hakları ödemekle yükümlüdür. 4857 sayılı Yasa, işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkının hangi durumlarda doğacağını düzenlemektedir (Md.24). 4857 Sayılı İş Kanununda işçinin...
Read More
ankara avukat - av. dr. fatih aras
Ankara Avukat – Av. Dr. Fatih ARAS Ankara, Türkiye’nin başkenti olmanın ötesinde, hukuki ihtiyaçları karşılayan birçok uzman avukata ev sahipliği yapmaktadır. Ankara’da avukat seçimi, önemli bir karardır ve doğru profesyoneli bulmak, hukuki süreçlerinizi etkileyebilir. Bu yazıda, Ankara’daki hukuki hizmetler hakkında bilgi vererek, en iyi avukatı bulmanızı sağlamak için tavsiyeler sunulacaktır. Ankara Avukat Hizmetleri Nedir? Ankara’da...
Read More
vergi hukuku avukatı
Vergi Usul Kanunu (VUK Madde 22) – Tahakkuk: Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesidir. VUK Madde 22 – Tahakkuk ile İlgili Danıştay Kararları: Karar 1:  DANIŞTAY Daire Esas Yıl/No: 2020/203 Karar Yıl/No: 2022/378 Karar tarihi: 03.02.2022 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – DOĞRUDAN ÖDEME EMRİ İLE TAKİBİNDE HUKUKA UYGUNLUK...
Read More
vergi hukuku avukatı
VUK Madde 17 – Mühlet verme: Zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara, kanunî sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilebilir. Bu mühletin verilebilmesi için: Mühlet istiyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır. İstemde gösterilen...
Read More
verginin tarhı nedir?
Kendilerine miras olarak anonim şirket hissesi kalan murisler, veraset ve intikal vergisi kanunun 10/d maddesi uyarınca; esham, borsada kayıtlı ise ölüm tarihine takaddüm eden üç yıl içindeki son muamele değeri ile değerler. Borsada kayıtlı değil ise veya kayıtlı olup da üç yıl içinde muamele görmemiş ise itibari değerle değerlemek zorundadırlar. Mükellefler tarafından V.i.V.K.’nun 10’ncu maddesinde...
Read More
T.C. ANAYASA MAHKEMESİ Esas No: 2018/2739 Karar No: 2021/ Karar Tarihi: 15.12.2021 ANAYASA MAHKEMESİNİN 15/12/2021 TARİHLİ VE 2018/2739 SAYILI KARARI (BİREYSEL BAŞVURU)   I. BAŞVURUNUN KONUSU 1. Başvuru, tapulu taşınmazların kıyı kenar çizgisi içinde kalması nedeniyle açılan tam yargı davasının reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. II. BAŞVURU SÜRECİ 2. Başvurular 23/5/2018, 12/7/2018,...
Read More
1 2
Call Now Button