0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

İdare Hukuku
disiplin cezası iptal davası
Disiplin Cezaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci maddesinde disiplin cezaları;  Uyarma Kınama Aylıktan kesme Kademe ilerlemesinin durdurulması Memurluktan çıkarma olarak sayılmıştır.  Ayrıca maddenin son fıkrasında özel kanunların disiplin suç ve cezalarına ilişkin hükümlerin saklı olduğu da belirtilmiştir.  Disiplin Ceza Verilmesi ve Uygulama Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan...
Read More
disiplin cezası verilemeyecek haller
Disiplin Cezası Verilemeyecek Haller 1- Zamanaşımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127’inci maddesine göre zamanaşımı; Soruşturma ve kovuşturmaya geçilmesinde, Disiplin cezasının uygulanmasında, söz konusudur. Soruşturma ve Kovuşturmaya Geçilmesinde Zamanaşımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci maddesinde sayılan ve disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlendiğinin disiplin cezası vermeye yetkili...
Read More
Call Now Button