0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Özelgeler
özelge
 Özelge 1: Günlük veya Haftalık Sürelerle Konut Kiralama Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi hk. T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARİH    :               13.09.2012 SAYI       :               B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[37-12/10]-928 KONU    :               Günlük veya haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi hk. İLGİ: … İlgide kayıtlı özelge talep formunda, veraset yoluyla intikal eden müşterek maliki bulunduğunuz bir...
Read More
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup MüdürlüğüSayı : 62030549-120[42-2014/228]-158888 15.02.2018 Konu : Hakediş ödemelerinin bankalarda değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz ve repo gelirleri ile döviz cinsinden yapılan hakediş ödemelerinin vergi kanunları karşısındaki durumu. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ana faaliyeti çevre koruma tesislerinin anahtar teslim yapımı işleri olan şirketinizin, yıllara...
Read More
limited şirket ortağı
      T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)       Sayı : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-240 23/02/2012 Konu : Sözleşmeye istinaden kesilen cezanın indirim konusu yapılması için fatura düzenlenmesinin şart olup olmadığı hk.                 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …. vergi kimlik...
Read More
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 13649056-120[61-2013/ÖZE-01]-35 07/04/2014 Konu : Banka promosyon ödemesinin gelir vergisi, damga vergisi ve katma değer vergisine tabi olup olmadığı.             İlgide kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizde çalışan personellerin maaş ödemelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla maaş protokolleri düzenlendiği ve bu protokollere istinaden bankalardan sağlanan promosyon...
Read More
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Tarih: 17.08.2017 Sayı: 64597866-105[267-2016]-15442 Konu: Kat Karşılığı Olarak Yapılan Arsa Teslimlerinde Belge Düzeni   İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda; şirketiniz ile … (müteahhit firma) arasında 17.03.2010 tarihinde “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” imzalandığı, şirketiniz ile müteahhit firma arasındaki paylaşım...
Read More
real estate lawyer
Maliye Bakanlığı Özelgesi Tarih   : 28.07.2016 Sayı : 38418978-120[42-15/24]-180397 GVK Md. 42, 94 KVK Md. 15  KONSORSİYUM OLARAK ÜSTLENİLEN İŞİN MÜHENDİSLİK KISMININ YILLARA SARİ İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEYECEĞİ  Konsorsiyum olarak yapılan işlere ilişkin ödemelerin vergi kesintisi açısından konsorsiyum üyesi firmaların taahhüt ettikleri işle sınırlı olmak üzere ayrı ayrı değerlendirileceği, bu bağlamda inşaat işi kısmına ilişkin yapılacak...
Read More
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü       Sayı : 97895701-175.01[4-2015/6-1.138.174928]-85403 08/10/2015 Konu : Emlak vergisi uygulaması hk.             İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan tapu fotokopilerinin incelenmesinden, …, … ve …’nun Hazineden almış olduğu taşınmazın emlak vergisi...
Read More
hile denetimi
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü     Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 40-1485 07/09/2011 Konu : Ecrimisil bedeli ile gecikme zammının kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği.   İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde; … Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizin genel merkez...
Read More
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü   TARİH : 16.03.2016 SAYI : 11395140-105[229-2012/VUK-1- . . .]–23474 KONU : İnternetteki sosyal paylaşım siteleri üzerinden reklam paylaşımlarına göre kişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kurumunuzun vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerin reklamlarının internet ortamında daha çok tüketiciye...
Read More
Call Now Button