0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Category

Anayasa Mahkemesi Kararları
limited şirket ortağı
Anayasa Mahkemesi, kamu ihalesinin iptal edilmesi halinde sözleşmeye ilişkin ödenen damga vergisinin iade edilmeyeceğine dair kanun hükmünü iptal etmiştir. İlgili kararın tam metni aşağıdadır:    RGT: 28.02.2023 RG NO: 32118 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay Dokuzuncu Dairesi İTİRAZIN KONUSU: 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle...
Read More
bilmeden sahte fatura kullanma ölçütleri
T.C. ANAYASA MAHKEMESİ Genel Kurul Esas No: 2019/4 Karar No: 2021/78 Karar Tarihi: 04.11.2021 ANAYASA MAHKEMESİNİN E: 2019/4 (213 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ), K: 2021/78 SAYILI KARARI RGT: 09.03.2022 RG NO: 31773 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR: 1. İstanbul 7. Vergi Mahkemesi (E.2019/4) 2. Bursa 17. Asliye Ceza Mahkemesi (E.2019/84) İTİRAZLARIN KONUSU: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı...
Read More
İdari para cezasına yönelik tekerrür uygulaması için söz konusu para cezasının ilgilisine tebliğ edilerek idari yönden kesinleşmiş olmasının şarttır.
Read More
T.C ANAYASA MAHKEMESİ Esas No: 2013/1834 Karar No: 2013/1834 Resmi Gazete Tarihi: 27 Mayıs 2015 Resmi Gazete Sayısı: 29368 BAŞVURUNUN KONUSU Başvurucu, 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucunda hakkında resen tarh edilen geçici vergiye ve kesilen vergi ziyaı cezasına karşı açtığı davada verilen kararın hukuka aykırı olduğunu, Danıştay tarafından aynı konuda farklı kararlar verildiğini, Danıştay savcısının düşünce yazısının kendisine tebliğ...
Read More
Call Now Button