0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Gizlilik ve KVKK Politikamız

Gizlilik ve Çerez Politikası

 • İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik Politikası”), AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu (“Av. DR. FATİH ARAS”) tarafından www.fatiharas.av.trwww.fatiharas.comwww.fatiharas.com.tr adresli internet sitelerinin (“Site”) işletilmesi sırasında, Site ziyaretçilerine ilişkin olarak AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu tarafından işlenen kişisel verilerin işlenme esaslarını açıklamak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlanmıştır.
 • Sitemizi kullanmaya başlamadan önce Gizlilik Poltikası’nı okumanız önemlidir. AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapılması halinde güncel versiyon Site’de yayımlanır ve yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 • Site’de yürütülen faaliyetler kapsamında kişisel verileriniz AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde KVKK Madde 5 çerçevesinde toplanmaktadır.
 • İletişim Kanalları (Fax, Telefon)
 • AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu Bülteni’ne abonelik
 • Site’de yer alan Çerezler ve benzer teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak kişiyi belirlenebilir kılmamaktadır, çerezlere ilişkin bilgiye aşağıda yer verilmiştir).

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 • Kişisel verileriniz, AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu tarafından Site’den faydalanabilmeniz, Site’nin geliştirilmesi, (onay vermeniz halinde) Site kapsamında AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu tarafından mesleki faaliyetler çerçevesinde hazırlanan abone olduğunuz yayın ve içeriklerin sizlere gönderilmesi, mesleki faaliyetlerimiz ile ilgili etkinliklerin tarafınıza bildirilmesi, soru ve taleplerinizin takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, Site kullanım şartlarının uygulanabilmesi, Site ve şartlardaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi amacıyla işlenmektedir.
 • AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu ayrıca, Kişisel Verilerinizi KVKK Madde 5/2’de düzenlenen istisnai durumların varlığı halinde (kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri öznesinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu’nun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması) işleyebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı

 • Kişisel Verileriniz AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu tarafından kullanıcıların Site’den ve Site üzerinde yürütülen faaliyetlerden faydalanması, Site’nin veri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere işbu Gizlilik Politikası’nda anılan amaçlar dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olarak yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişiler (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, web sitesi içerik yöneticileri, e-posta sağlayıcıları vb.), iş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara KVKK Madde 8 ve 9 çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Çerezler

 • Site üzerinde çerez ve benzer teknolojiler (“Çerezler”) kullanılabilir. Çerezler, Site ziyaretlerinizde tarayıcınız üzerinden sabit diskinizde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Site’de kullanılan Çerezlerde genellikle hiçbir Kişisel Veri saklanmaz, kural olarak sadece anonim veri sağlar.
 • Site, internet analiz hizmetleri için Google Analytics Vd. kullanmaktadır. Bu hizmet, cihazınızda bulunan metin dosyaları olan çerezleri, Site ziyaretçilerinin etkileşimlerini belirlemeye yardımcı olmak amacıyla kullanır. Google Analytics’in bilgi toplaması ve saklaması her zaman iptal edilebilir. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi almak, Google’ın Gizlilik Politikası bağlantıları ve Google Analytics sisteminden çıkma aracı için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edin.
 • Çerezler aracılığıyla cihazınızdan veri toplanmasını istemiyorsanız tarayıcıların ve mobil cihazların ayarlar menüsünde yer alan özellikleri kullanarak cihazınızı çerez kullanımına kapatabilirsiniz. Ancak, cihazınızı çerez kullanımına kapatmanız Site’nin bazı özelliklerinin doğru çalışmamasına neden olabilir.

Haklarınız

 • KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde hazırlayarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Beştepe Mahallesi Meriç Sokak Milaslı 2000 Plaza No: 5/A Kat:7 D: 23 Yenimahalle/ ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
 • Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için talebinizin belirli, açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi gerekir. Ayrıca mevzuat çerçevesinde, başvurunun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi Tevsik edici nitelikteki belgeleri içermesi gerekir.

Kullanım Şartları

 • İşbu Kullanım Şartları, www.fatiharas.av.trwww.fatiharas.comwww.fatiharas.com.tr adresli internet sitelerine (“Site”) erişim ve kullanıma ilişkin şartları belirlemektedir. Site’ye erişen ziyaretçiler işbu Kullanım Şartları’nı kabul etmektedirler.
 • Avukat Fatih ARAS (“AV. DR. FATİH ARAS”) dilediği zaman işbu Kullanım Şartları’nı güncelleyebilir. Güncellenen Kullanım Şartları Site’de yayımlandığı an itibari ile yürürlüğe girer. Site’yi her kullanışınızda o an yürürlükte olan Kullanım Şartları’na tabi olacaksınız ve Site’yi her ziyaretinizde koşulları kabul ettiğinizden emin olmak için bu metni gözden geçirebilirsiniz.

Türkiye Barolar Birliği’nin Kuralları

 • Site, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, bu kanun uyarınca çıkarılmış yönetmelikler ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları çerçevesinde, özellikle de avukatların reklam yapmalarını yasaklayan düzenlemeler dikkate alınarak AV. DR. FATİH ARAS Hukuk Bürosu tarafından tasarlanmış ve hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, Site’de yer alan bilgi ve materyaller müvekkillere ve diğer kişilere yönelik olarak genel bilgilendirme amacı taşımaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

 • AV. DR. FATİH ARAS, Site’nin içeriği veya ziyaretçilerin Site’de yer verilen bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez ve bu kapsamda ziyaretçilerin uğradığı zararlardan sorumlu değildir.
 • Site’de yer alan bilgiler herhangi bir konuda hukuki tavsiye ya da görüş bildirme amacı taşımamaktadır ve yasal danışmanlık mahiyetinde değildir. Site’nin veya içeriklerinin herhangi bir şekilde kullanımı avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Ziyaretçiler daima kendi hukuki danışmanları tarafından kendi koşulları, yasal hakları ve yükümlülükleri dikkate alınarak sağlanan profesyonel hukuki görüşler almalıdır.
 • AV. DR. FATİH ARAS, Site’de yer alan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermez.
 • Site’de yer alan bazı bölümler, kullanıcıları başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılar içeriyor olabilir ve bazı internet sitelerinde kullanıcıları bu Site’ye yönlendiren bağlantılar bulunuyor olabilir. Bağlantı sağlanan internet siteleri AV. DR. FATİH ARAS’ın kontrolü altında değildir. AV. DR. FATİH ARAS, ziyaretçilerin Site’deki bağlantı adreslerini kullanımına ilişkin yahut üçüncü taraf internet sitelerinin içeriklerine ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraf internet sitelerine bağlantı verilmesi, AV. DR. FATİH ARAS’ın burada yer alan bilgi ve materyalleri onayladığı anlamına gelmemektedir.
 • Site ile arasında bağlantı adresi oluşturmak isteyen üçüncü taraflar, AV. DR. FATİH ARAS’ın yazılı açık onayını almak için talepte bulunmalı ve AV. DR. FATİH ARAS’ın bağlantı kurallarına uymayı kabul etmelidir.

Fikri Mülkiyet

 • Site’ye ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları, Site’de yer alan tüm bilgi ve materyaller ve AV. DR. FATİH ARAS logosu münhasıran FATİH ARAS’a aittir ve AV. DR. FATİH ARAS’ın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz.
 • Ziyaretçiler, AV. DR. FATİH ARAS’ın önceden yazılı onayı olmaksızın Site’yi ve/veya Site’de yer alan herhangi bir çalışma veya materyali ücret karşılığında yahut ücretsiz olarak kısmen ya da tamamen çoğaltamaz, sergileyemez, değiştiremez ya da uyarlayamaz. İlgili materyaller Zaman damgası ile damgalanmış olmakla birlikte, üzerindeki hak AV. DR. Fatih ARAS’a aittir.
 • Bununla birlikte, AV. DR. FATİH ARAS, ziyaretçilerin erişimine sunulan bilgileri, söz konusu bilgilerin ziyaretçiler tarafından indirilmeye açıkça elverişli olması şartıyla, kişisel bilgisayarlarına elektronik formda indirmelerine izin verir. Yapılacak tüm alıntılarda belgenin yahut belgenin erişildiği internet sayfasının başlığı, yazarın adı ve yayınlanma tarihi (biliniyorsa) belirtilmelidir

 • DR. FATİH ARAS
Call Now Button