0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

İdare Hukuku

İdare Hukuku Avukatı 

İdari davalar, kamu kurumları veya diğer idari otoritelerin kararlarına, işlemlerine veya eylemlerine karşı bireyler veya özel sektör şirketleri tarafından açılan hukuki süreçleri ifade eder. Bu tür davalar, idare hukuku kapsamında yer alır ve genellikle şahısların ve tüzel kişilerin, kamu kurumlarının eylemlerine veya kararlarına karşı hukuki koruma taleplerini içerir.

İdari dava türleri 

 1. İptal Davaları: İdari bir karar veya işlemin yasaya uygun olmadığı iddiasıyla açılan davalar. Bu tür davalar, söz konusu idari işlem veya kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesini talep eder.
 2. Tam Yargı Davaları: İdari kararların neden olduğu zararların tazmini amacıyla açılan davalardır. Kişinin kamu kurumu tarafından yapılan hatalı bir işlem veya karar nedeniyle uğradığı zararı tazmin etme amacı taşır.Tam yargı davası genellikle şu nedenlerle açılabilir:
  1. Hatalı İdari Kararlar: Kamu otoriteleri tarafından alınan hatalı veya hukuka aykırı kararlar veya işlemler nedeniyle kişi veya kuruluşun uğradığı zararların tazmin edilmesi amacıyla açılır.
  2. Kamu Hizmetinin Kötü İşleyişi: Kamu hizmetinin yetersiz veya kötü bir şekilde yerine getirilmesi sonucu oluşan zararların tazmini talebiyle açılabilir.
  3. İhmalkarlık veya Haksız Fiil: Kamu görevlilerinin ihmalkar davranışları veya haksız filleri nedeniyle ortaya çıkan zararların tazmini için açılabilir.
  4. İdari İşlem İptali ile Birlikte Tam Yargı Davası: Bir idari işlem veya kararın iptali ve aynı zamanda bu işlem veya karar nedeniyle uğranılan zararın tazmin edilmesi amacıyla açılabilir.
 3. İdarî Sözleşme Davaları: Kamu kurumlarıyla yapılan sözleşmelere ilişkin uyuşmazlıkların çözümü amacıyla açılan davalar. Örneğin, bir kamu kurumuyla yapılan bir hizmet sözleşmesinin koşullarının ihlali durumunda açılabilir.

İdari davalar, idare veya vergi mahkemelerinde görülür ve idari yargılama usullerine tabi tutulurlar. İdari davaları anlamak ve başarılı bir şekilde yürütmek için deneyimli bir idare hukuku avukatından yardım almanız önerilir.

İdare hukuku avukatları, idare hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlardır ve genellikle devletin veya diğer kamu kurumlarının eylem ve kararlarına karşı hukuki danışmanlık ve temsil sağlarlar. İdare hukuku, kamu yönetiminin işleyişi, kamu kurumlarının yetki ve sorumlulukları, vatandaşların devletle ilişkileri gibi konuları içerir. İdare hukuku avukatları, bu alanda danışmanlık yapabilir ve idare mahkemelerinde davaları takip edebilirler.

ankara idare hukuku avukatı

Ankara idare hukuku avukatı faaliyet konuları

 1. İdari İşlemlerin Değerlendirilmesi: Ankara idare hukuku avukatı, kamu kurumları tarafından alınan idari kararlar ve eylemler hakkında hukuki değerlendirme hizmeti vermektedir.
 2. İdarenin İşlemlerine İtiraz: Kişi veya kuruluşların, kamu kurumlarının idari işlemlerine veya kararlarına karşı itiraz etmeleri durumunda hukuki destek sağlar.
 3. Kamusal İşlerde Danışmanlık: Ankara idare hukuku avukatı, idari süreçlerle ile ilgili hukuki konularda danışmanlık yapmak, yasalara uygunluk sağlamak ve kamu kurumlarının işleyişine rehberlik hizmeti vermektedir.
 4. Kamu İhale Hukuku: Ankara idare hukuku avukatı, kamu kurumlarının ihale süreçleriyle ilgili hukuki destek sağlamaktadır.Kamu ihale davaları genellikle şu nedenlerle açılır:
  1. İhaleye Girme Hakkının İhlali: Bir firma veya kişi, ihaleye katılma hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsa, bu durumun düzeltilmesi veya ihale sürecinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla dava açabilir.
  2. Eşit Rekabetin Sağlanmaması: İhale sürecinin, eşit rekabeti sağlamadığı veya diğer katılımcılara haksız avantaj sağladığı düşünülüyorsa dava açılabilir.
  3. İhale Kararlarının İncelenmesi: İhale sonuçlarına itiraz edilerek, ihale sonucunun yasalara uygunluğu veya işlemlerin şeffaf bir şekilde yürütülüp yürütülmediği incelenebilir.
  4. İhale Dokümanlarının Hatalı Olması: İhale dokümanlarının eksik veya hatalı olması nedeniyle bir ihaleye katılamayan veya eksik değerlendirilen kişiler veya firmalar dava açabilir.
 5. Kamu Personeli Hukuku: Kamu personelinin hakları, görevden alınmalar, disiplin süreçleri gibi konularda hukuki danışmanlık yapmak ve dava süreçlerini yönetmek için ankara idare hukuku avukatı’ndan hizmet alabilirsiniz.
  1. İşten Çıkarma veya Görevden Almaya İtiraz: Kamu sektöründe çalışan bir personelin işten çıkarılması veya görevden alınması durumunda, işlem veya karara karşı itiraz edilerek dava açılabilir.
  2. Terfi veya Unvan Değişikliği Talepleri: Kamu personeli, terfi veya unvan değişikliği taleplerine olumsuz yanıt aldığında veya bu süreçlerin yasalara uygun yürütülmediğini düşündüğünde dava açabilir.
  3. Ücret ve Yan Haklar İhtilafları: Kamu personeli, maaş, ödenek, ikramiye gibi ücret yanı haklarda yaşanan ihtilaflar nedeniyle dava açabilir.
  4. Disiplin Cezalarına İtiraz: Kamu personeline verilen disiplin cezalarına itiraz edilerek veya bu cezaların yasalara uygun yürütülmediği iddiasıyla dava açılabilir.
  5. Kademe ve Derece İlerlemesi: Kamu personelinin kademe ve derece ilerlemeleriyle ilgili yaşanan ihtilaflar nedeniyle dava açılabilir.

memur disiplin dava

 1. Çevre Hukuku: Kamu sektörünün çevre düzenlemelerine uyum sağlaması ve çevresel etkileri değerlendirmek için hukuki destek sağlamak.Çevre hukuku davaları genellikle şu nedenlerle açılır:
  1. Çevresel Zararlar ve Kirlilik: Çevresel zararlara veya kirliliğe yol açan faaliyetlerin durdurulması, düzeltilmesi veya zararın tazmini amacıyla dava açılabilir.
  2. Çevre Düzenlemelerine Aykırılık: Çevre düzenlemelerine veya koruma standartlarına aykırı davranan kişi veya kuruluşlara karşı yasal işlem yapılması için dava açılabilir.
  3. Doğal Alanların Korunması: Doğal alanlar, milli parklar, su havzaları gibi değerli alanların korunması amacıyla açılan davalar söz konusu olabilir.
  4. Çevresel Etki Değerlendirmesi: Büyük ölçekli projelerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve projenin yasalara uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla dava açılabilir.
  5. Endüstriyel Atıklar ve Tehlikeli Maddeler: Endüstriyel atıkların düzenlenmesi ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde işlenmesi gerekliliklerine uyulmadığı durumlarda dava açılabilir.
 2. İdare Mahkemelerinde Temsil: Ankara idare hukuku avukatı, idare mahkemelerinde kamu kurumlarının işlemlerine veya kararlarına karşı açılan davalarda davacı tarafı temsil hizmeti vermektedir.

İdare hukuku, karmaşık bir alan olduğu için, mevzuata hakim bir Ankara idare hukuku avukatıyla çalışmanız önemlidir.

Ankara İdare Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri 

ARAS HUKUK & DANIŞMANLIK

✅Ankara İdare Hukuku Avukatı:Av. Dr. Fatih ARAS
✅ Telefon :0312 911 83 10 (Telefon ve Whatsapp)
✅ Adres:Beştepe Mahallesi Meriç Sokak Milaslı 2000 Plaza No: 5/A Kat:7 D: 23 Yenimahalle/ ANKARA
✅ Mail:av.fatiharas@gmail.com

Call Now Button