0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

İnternet Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi (01/01/2022 Öncesi Youtuber ve İnfluencer Gelirleri)

01/01/2022 tarihinden sonra geçerli olmak üzere, sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetleri için gelir vergisi ve KDV istisnası getirilmiştir. Buna göre;

“İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.”  Gelir Vergisi Kanunu’nun 20/B maddesinde, ilgili istisna şartlarına ilişkin diğer esaslar ayrıca belirtilmiştir. 

Makale: Sosyal Medya Kazançlarında Vergi İstisnası

01/01/2022 tarihi öncesindeki faaliyetlere ilişkin olarak, özellikle Youtube üzerinden elde edilen kazançlarla ilgili bir takım vergi incelemeleri gerçekleştirilmekte ve gelirlerini beyan etmediği tespit edilen kazanç sahiplerine cezalı vergi tarhiyatları yapılabilmektedir.  Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu, Bankalardan almış olduğu hesap bilgisi detaylarını kullanarak, internet üzerinden reklam geliri elde eden sosyal medya hesabı sahiplerini ve elde ettikleri gelirleri kolaylıkla tespit edebilmektedir. 

Youtube, İnstagram, Twitter ve Google Adsense gibi platformlar üzerinden verilen reklam hizmetleri karşılığında süreklilik arz edecek bir şekilde gelir elde edilmesi durumunda, vergi mükellefiyeti tesis ettirilmesi zorunluluğu söz konusu olabilmektedir. Bu yazımızda; sosyal medya hesapları üzerinden verilen reklam hizmetleri karşılığında, sosyal medya hesabı sahibine (influencer, youtuber vs.) ödenen reklam bedellerinin vergilendirme esasları açıklanacaktır.

Bu yazıda 01/01/2022 öncesine ilişkin olarak, vergi idaresinin görüşü (reklam gelirinin ticari kazanç olduğu) esas alınarak gerçekleştirilecek vergilendirme işlemleri ve youtube vergi cezası için dava yöntemleri anlatılacaktır. Ancak, bu vergilendirme işleminin hatalı olduğu ileri sürülerek, tarhiyatın iptaline ilişkin vergi davası açılabilmektedir. Vergi uygulamaları teknik bilgi gerektirdiğinden, davanın uzman bir avukat ile takip edilmesi faydalı olacaktır. 

1- Gelir Vergisi Yönünden Vergilendirme

Youtube platformuna yüklenen videolarda para kazanma seçeneğinin aktif hale getirilmesi durumunda, görüntülenen reklamlar için Youtube tarafından içerik sahibine belirli tutarlarda ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca Facebook, İnstagram ve Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden verilen bir takım reklam hizmetleri karşılığında, reklam verenler tarafından sosyal medya hesabı sahibine (influencer) reklam bedeli ödenebilmektedir.

Yapılan reklam ödemelerinin süreklilik arz etmesi durumunda, reklam ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesine göre ticari kazanç olarak değerlendirilmesi, ve bu gelirlerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.[1]  Reklam gelirlerinin arizi kazanç niteliğinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusu ise tartışmalıdır. Zira bir yıl içerisinde 2’den fazla defa video yayınlanması ve bunun karşılığında ödeme alınması durumunda, bu faaliyetin süreklilik arz ettiği iddia edilebilir. Bu durumda ticari kazanç kapsamında vergi mükellefiyeti açtırılması gerekecektir. Elde edilen kazancın ticari kazanç değil, serbest meslek kazancı olduğu ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca telif kazancı istisnası kapsamında (2020 yılı için 600.000-TL)  değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcuttur.   (Bu görüşün isabetli olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla ticari kazanç kapsamında yapılan tespitler için vergi mahkemesinde dava açılabilir. )

Ticari kazanç mükellefiyetinin söz konusu olduğu bir durumda ise, arizi ticari kazanç kapsamında 2021 yılı için geçerli olan 43.000-TL’lik istisna tutarından faydalanılamayacaktır. Dolayısıyla elde edilen reklam kazançları için fatura düzenlenmesi ve giderler de düştükten sonra elde edilen gelir üzerinden hesaplanacak vergilerin de ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, genç girişimci istisnası gibi kişiye özel istisna ve indirimlerin vergi beyannamesinde dikkate alınması, kanuni sınırlar içerisinde daha az vergi ödenmesini sağlayacaktır. Bu sebeple vergi beyannamelerinin oluşturulması aşamasında konunun uzmanı kişilerle çalışılması önem arz etmektedir.

Gelir vergisi, artan oranlı tarifeye sahiptir. Vergi oranları %15’den başlayıp %40’a kadar yükselebilmektedir. 2021 yılı için geçerli olan gelir vergisi oranları aşağıdadır:

Gelir dilimleri

Vergi oranı (%)

24.000 TL’ye kadar

15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası

 

27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası

 

35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası

 

40

Örneğin; bir yıl içerisinde gelir, gider ve istisnalar dikkate alınarak hesaplanan gelir vergisi matrahın 100.000-TL ise, bu gelir üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisi (9.400+23.000*0,27)= 22.090-TL olacaktır. Gelir vergisi 1 yıl içerisinde 3 aylık dönemler halinde beyan edilmektedir. Dolayısıyla her bir 3 aylık vergilendirme dönemi için ayrı ayrı beyanname verilmesi ve tahakkuk eden verginin ödenmesi gerekecektir.

2- Kurumlar Vergisi Yönünden Vergilendirme

İnternet üzerinden reklam geliri elde eden sosyal medya hesabı sahipleri, bu işlemleri kuracakları bir şirket üzerinden de yapabilirler. Bu durumda şirket üzerinden elde edilen kazanç için kurumlar vergisi ödenmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisi sabit oranlı bir vergi türü olup, 2021 yılı itibariyle vergi oranı %25’tir.

3- Katma Değer Vergisi Yönünden Vergilendirme

Video veya resim içeriklerinin Youtube veya İnstagram gibi platformlara yüklenmesi sonucu, verilen reklamlardan Türkiye’de faydalanılması durumunda, bu hizmet KDV Kanunu’nun 1. maddesine göre KDV’ye tabidir. Reklam hizmetinde uygulanacak KDV oranı %18’dir. Dolayısıyla Gelir İdaresinin görüşüne göre, influencer kişi veya şirketlere ödenecek reklam bedeli üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Sosyal medya platformlardan gönderilen ödeme tutarları KDV dahil olarak kabul edilebilir.[2] Örneğin, reklam bedeli olarak aylık 11.800-TL ödeme yapılıyorsa, ödemeyi yapan sosyal medya platformuna düzenlenecek fatura, 1.800-TL KDV tutarı ayrıştırılarak toplam (10.000+10.000*0,18=) 11.800-TL olarak düzenlenecektir. Hesaplanan bu KDV tutarları, faturanın düzenlendiği ertesi ayın 26’sına kadar beyan edilip, vergi dairesine ödenecektir. 

Platformlara yüklenen videolar ve buna ilişkin reklamların Türkiye dışında izlendiği kanıtlanabilirse, bu kazanç için ayrıca KDV hesaplanmayacaktır. Dolayısıyla bu kazançlar için vergi idaresinin talep edeceği cezalı KDV tarhiyatları için dava açılabilir. 

4- Mükellefiyet Tesis Ettirilmediğinin Tespit Edilmesi Durumunda Geçmişe Dönük Cezalı Tarhiyat Uygulaması

Maliye Bakanlığı, Youtube ve Google Adsense gibi platformlardan kişilere yapılan ödemeleri tespit ederek, şüpheli gördüğü bazı hesap sahiplerini incelemeye alabilmektedir. Bu gibi bir durumda kimliği tespit edilen şahıs, inceleme için vergi dairesi memurları veya vergi müfettişleri tarafından bilgi almak için resmi dairelere davet edilmektedir. Davet edilen kişinin banka hesap bilgileri müfettişlerinin elinde olduğu için, çok kısa süre içerisinde tespitler netleştirilerek cezai işlemler tesis ettirilmektedir. Örneğin 2021 yılında her ay Youtube üzerinden 118.000-TL ödeme alan bir şahıs, her ay beyan etmediği 18.000-TL KDV tutarının aslı ve 1 katı tutarında 18.000-TL vergi ziyaı cezasına maruz kalacaktır. Bir yıllık cezalı KDV tarhiyat tutarı ise (36.000*12=) 432.000-TL olacaktır.  

Ayrıca her ay KDV hariç 100.000-TL ödeme üzerinden yıllık toplam 1.200.000-TL matrah üzerinden 427,390.00-TL gelir vergisi ve 1 katı tutarında 427,390.00-TL vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Dolayısıyla 1 yıllık cezalı gelir vergisi tarhiyat tutarı 854.780,00-TL olacaktır.

Eğer bu tespitler, gelirin elde edildiği yıldan sonra yapılmışsa (5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde) vergi asılları üzerinden ayrıca gecikme faizi hesaplanacaktır. Eğer 5. yılın sonunda bu hesaplama yapılırsa, vergi aslı tutarına yakın tutarda ayrıca bir gecikme faizi ödenmesi gerekecektir.

Bazı vergi inceleme elemanları, geçmişte verilmeyen her bir beyanname için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası düzenleyebilmektedir. Ayrıca, düzenlenmediği iddia edilen her bir fatura içinde özel usulsüzlük cezaları söz konusu olabilmektedir. Ancak son zamanlarda açılan davalarda bu cezalar iptal ettirilebilmektedir. Ayrıca elde edilen kazancın ticari kazanç değil, serbest meslek kazancı olduğu ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca telif kazancı istisnası kapsamında değerlendirilerek (2020 yılı için 600.000-TL)  tarhiyatlara karşı dava açılması da mümkündür.  Bu durumda KDV için yapılan tarhiyatların da iptali istenebilir. 

Bu yaptırımlara maruz kalan kişilerin önünde 2 farklı seçenek vardır. Birinci seçenek uzlaşmadır. Uzlaşmada genellikle vergi asılları üzerinden indirim yapılmamakta olup, vergi ziyaı cezalarından ise genellikle %50 ila %80 oranında indirim yapılabilmektedir. İkinci seçenek ise vergi ve cezalara karşı dava açmaktır. Dava açılması durumunda verginin ödemesi dava sonuçlanıncaya kadar durmaktadır. Davanın kaybedilmesi durumunda ise davada geçen süre için ayrıca gecikme zammı uygulanmaktadır. Ayrıca, 31/12/2021 tarihine kadar varlık barışından faydalanılarak ceza riskinin bertaraf edilebilmesi mümkündür. 

Bu aşamalardan hangisinin tercih edilmesinin gerekli olduğu hususunda, konunun uzmanı bir kişiden görüş alınması yerinde olacaktır. 

29/01/2021

Av. Fatih ARAS

Bu sitede yer alan yazıların tüm hakları saklıdır. Ancak, yazar ve site kaynağı gösterilerek alıntılanabilir. Yazılar aynen yayımlanamaz.

Bu sitede, vergi ve vergileme ile ilişkili konularda şahsi görüş ve yorumlarımıza yer verilmektedir. Sitede yer verilen bilgi veya verileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. fatiharas.com sitesi ve yazarın söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

[1]İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü nün 16.03.2016 tarih ve 11395140-105[229-2012/VUK-1-…]-23474 sayılı Özelgesi

[2] Anlaşma şartlarının her işlem için ayrı ayrı değerlendirilmesi yerinde olacaktır.

Diğer Makaleler

Call Now Button