0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Makaleler

VUK Madde

VUK Madde 121 Resen Düzeltme

İçerik Başlıkları1 VUK Madde 121 Resen Düzeltme1.1 (Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 121 Resen Düzeltme Danıştay Kararları1.2 Karar 1: 1.3 Karar 2:  VUK Madde...
ayrımcılık tazminatı

Ayrımcılık Tazminatı

İçerik Başlıkları1 Giriş1.1 Ayrımcılık Tazminatı1.2 Kötüniyet Tazminatı1.3 Sendikal Tazminat1.4 Kötüniyet ve Ayrımcılık Tazminatı Ayrı Ayrı Talep Edilebilir Mi? Giriş İş Kanunu’nun 5. maddesinde,...
kötüniyet tazminatı

Kötüniyet Tazminatı

İçerik Başlıkları1 Giriş1.1 Kötüniyet Tazminatı Şartları1.2 İş Akdi Feshi Hangi Durumlarda Kötüniyetli Sayılır?1.3 Hangi Durumlarda Fesih Kötüniyetli Sayılmaz?1.4 Kötüniyet Tazminatında Zamanaşımı 1.5 Kötüniyet Tazminatında...
VUK Madde

VUK Madde 120 – Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat

İçerik Başlıkları1 VUK Madde 120 – Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat1.1 (Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 120 – Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat ile ilgili...
VUK Madde

VUK Madde 119 – Hataların Meydana Çıkarılması

İçerik Başlıkları1 VUK Madde 119 – Hataların meydana çıkarılması1.1 (Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 119 – Hataların meydana çıkarılması ile ilgili Danıştay kararları1.1.1...
çift defter tutma suçu

Çift Defter Tutma Suçu

İçerik Başlıkları1 Çift Defter Tutma Suçu Nedir?1.1 Çift Defter Tutma Suçu Unsurları1.2 Çift Defter Tutma Suçu Nasıl Tespit Edilir?1.3 Çift Defter Tutma Suçu...
iş davalarında zamanaşımı

İş Davalarında Zamanaşımı

Özetle, her türlü işçilik alacağı için belirli bir zamanaşımı süresi bulunmakta olup, bu sürelerin geçmesiyle hak talep edilemez hale gelir. Bu nedenle, iş...
VUK Madde

VUK Madde 118 – Vergilendirme Hataları

İçerik Başlıkları1 VUK Madde 118 – Vergilendirme Hataları1.1 (Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 118 – Vergilendirme Hataları ile ilgili Danıştay Kararları1.1.1 Karar 1: 1.1.2...

Tasfiye Memurunun Sorumluluğu

İçerik Başlıkları1 Tasfiye Memurunun Sorumluluğu1.1 TASFİYE MEMURUNUN SORUMLULUĞU NEDENLERİ1.1.1 1- Tasfiye Memurlarının TTK’dan Kaynaklanan Sorumluluğu1.1.1.1 a- Kanun’dan Doğan Yükümlülükler1.1.1.2 b- Esas Sözleşmeden Doğan...
1 2 3 4 5 29
Call Now Button