0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Özel Esaslarla İlgili Düzeltme Beyannamesi Dayatması Hukuka Aykırıdır.

05/02/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 34 seri numaralı KDV genel tebliğine göre; sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığına ilişkin bir ön tespit söz konusu olması halinde, mükelleflerin özel esaslara alınacağı, tespitle ilgili düzeltme beyannamesi verilmesi durumunda ise genel esaslara dönüş sağlanacağı belirtilmiştir.

Vergi idaresi tarafından yapılan ön tespitlerin vergi incelemesine konu yapılarak açıkça ortaya konulması gerekmektedir. Tebliğ düzenlemesinde, Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen tarhiyat şekilleri ve vergi incelemesine ilişkin hükümler göz ardı edilmiştir. Mükellefler kod listesinden çıkabilmek için düzeltme beyannamesi vermeye zorlanmaktadır. Mükelleflerin özgür irade beyanı üzerine gerçekleştirilmesi gereken vergi tarh ve tahakkuk işlemlerinde, bu irade beyanlarının her türlü sakatlıktan, iradeyi bozucu etkenlerden uzak olarak oluşması gerekmektedir. Dolayısıyla genel esaslara dönmek için zorunlu olarak verilen düzeltme beyannameleri üzerinden yapılan tahakkukların hukuka uygun olmayacağı düşünülmektedir.

(Danıştay 9. Dairesi’nin 13.12.2012 tarih ve E.2010/4896 sayılı kararı.
Danıştay 9. Dairesi’nin 08.12.2010 gün, E: 2010/9171 ve K: 2010/6516 sayılı kararı.)

05/02/2021

Av. Fatih ARAS

Diğer Makaleler

Call Now Button