0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

avukat
Halka arz nasıl yapılır?  Halka açılma işlemlerinde genel olarak aşağıda yer verilen süreçler izlenmektedir. A- Ön Hazırlık 1- Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Genel Kurul Kararı Paylarını halka arz etmek ve Borsa’da işlem görmesini sağlamak için karar alan  şirket  yönetim  kurulu,  öncelikle sermaye  piyasası mevzuatına uyum sağlanması amacıyla esas sözleşme tadil tasarısını Sermaye Piyasası Kuruluna sunar....
Read More
T.C. DANIŞTAY 6. Daire Esas No: 2008/1940 Karar No: 2010/2085 Karar Tarihi: 03.03.2010 İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – MÜTEAHHİDİN SİGORTA PRİMİ BORCU BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ (İSKAN) VERİLMEMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI – İDARE MAHKEMESİ KARARINDA SONUCU İTİBARİYLE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Dava devam ederken belirtilen yasal düzenlemenin yapılmış olması ve bu...
Read More
Kripto Paralar Nasıl Vergilendirilir? Kripto varlıkların ortaya çıkışından bu yana en çok tartışılan konuların başında, bu varlıkların para, menkul kıymet ve emtia kategorisi içerisinde hangi sınıflandırmaya dâhil edilmesi gerektiği gelmektedir. Kripto varlıkların tanımlanması konusunda ülkeler arasında bir fikir birliği mevcut değildir. Belçika ve İtalya kripto varlıkları “para” olarak nitelendirmiştir. İngiltere, Fransa, İspanya ve İsviçre gibi...
Read More
Özel esaslarda bulunulduğu sürece, genel dava açma süresine uyulması koşulu aranmaksızın Vergi Mahkemesine dava açılabilir. T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2018/134 Karar No: 2018/255 Karar Tarihi: 03.05.2018 İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİ – İNCELEMENİN KURULCA DEĞİL İLK DERECE YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLARI TEMYİZEN İNCELEMEKLE GÖREVLİ VERGİ...
Read More
Özellikle tüzel kişilere yapılacak tebligat işlemlerinde uygulamada sorunlar yaşandığı görülmektedir. Tüzel kişilere yapılacak tebligatın, öncelikle bunların kanuni temsilcilerine; bulunamadığı hallerde iş yerindeki memur veya müstahdemlere, bunlar da bulunamazsa kanuni temsilcinin yerleşim yeri adresinde bulunanlara yapılması gerekmektedir. Kanuni temsilciler ile mükelleflerin memur ya da müstahdemlerine yapılacak tebligat işlemindeki bir takım diğer usulsüzlükleri bir yana bırakırsak, uygulamada...
Read More
Mali Müşavirlerin Sahte (Naylon) Faturadan Dolayı Sorumlulukları
Read More
Sahte Fatura Davalarında İspat Yükü ve İspat Yükünün Yer Değiştirmesi
Read More
aramalı vergi incelemesi
Bu yazıda, aramalı vergi incelemesinin amacı ve hukuki niteliği incelenmiştir.
Read More
Kripto para borsalarında mağdur olan kişilerin hızlı bir şekilde yasal yollara başvurmaları, alacaklarının tahsil imkanını güçlendirecektir.
Read More
1 2
Call Now Button