0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

dava
T.C. DANIŞTAY 6. Daire Esas No: 2008/1940 Karar No: 2010/2085 Karar Tarihi: 03.03.2010 İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – MÜTEAHHİDİN SİGORTA PRİMİ BORCU BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ (İSKAN) VERİLMEMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI – İDARE MAHKEMESİ KARARINDA SONUCU İTİBARİYLE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Dava devam ederken belirtilen yasal düzenlemenin yapılmış olması ve bu...
Read More
bilmeden sahte fatura kullanma ölçütleri
T.C. DANIŞTAY 9. Daire Esas No: 2019/5535 Karar No: 2021/3365 Karar Tarihi: 27.05.2021 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – MÜKELLEFÇE VERİLEN BİLGİ VE BELGELERDEN FARKLI OLARAK MUHASEBE KAYITLARINA AYKIRI BİÇİMDE KAYIT YAPILDIĞI – KARARIN BOZULMASI ÖZET: Dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan … tarih ve … sayılı vergi tekniği raporu ile davacı hakkında düzenlenen … tarih...
Read More
defter ve belgeleri gizleme suçu
Kendileri özel esaslarda olmadığı halde doğrudan mal/hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunduğu için iade taleplerinde özel esaslar uygulanan mükellefler, mal/hizmet tedarik ettiği firmaların genel esaslara dönüşü halinde KDV iadelerini genel esaslara göre alabileceklerdir. Haklarında sahte fatura düzenlediği konusunda rapor veya tespit bulunanların genel esaslara dönüşü de bunların kanuni temsilcilerinin, ortaklarının, ortağı...
Read More
defter ve belgeleri gizleme suçu
SİCİLDEN TERKİN EDİLEN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI İÇİN ORTAKLAR VE KANUNİ TEMSİLCİLER HAKKINDA TAKİBAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSU    Anonim ile limited şirketlerden tahsil edilemeyen amme alacaklarından (vergi, sgk borçları vs.) dolayı kanuni temsilciler ile limited şirket ortaklarının sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak, şirketin sona erip ticaret sicilinden terkin edilmesi halinde, Vergi İdaresi tarafından takibe tabi tutulan...
Read More
tarhiyat öncesi uzlaşma
Bu yazıda, ticari kazanç kapsamında mükellefiyetleri bulunmayan ve sadece gayrimenkul veya menkul sermaye iradı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin varlık barışından faydalanıp faydalanamayacakları hakkında görüşlerimize yer verilmiştir.
Read More
Kripto para borsalarında mağdur olan kişilerin hızlı bir şekilde yasal yollara başvurmaları, alacaklarının tahsil imkanını güçlendirecektir.
Read More
tapu harcı muafiyeti
Bu yazımızda, hazine arazileri ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle ilgili malmüdürlükleri ve milli emlak müdürlükleri tarafından takdir edilen ecrimisillerin uygulama esasları anlatılmaktadır.  Ecrimisil esas itibariyle, Hazineye ait taşınmazların Devletin izni olmadan fuzuli şagil tarafından işgali sonucu Devletin işgalciden talep ettiği tazminattır. Ecrimisil talep edilebilmesi için işgalcinin kusurlu olması ya da Hazinenin zarara uğraması şartları...
Read More
Call Now Button