0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

mali müşavir
defter ve belgeleri gizleme suçu
T.C. DANIŞTAY 7. Daire Esas No: 2016/2936 Karar No: 2021/659 Karar Tarihi: 02.02.2021 DANIŞTAY KARARI TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı (… Vergi Dairesi Müdürlüğü) VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ...
Read More
bilmeden sahte fatura kullanma ölçütleri
T.C. DANIŞTAY 9. Daire Esas No: 2019/5535 Karar No: 2021/3365 Karar Tarihi: 27.05.2021 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – MÜKELLEFÇE VERİLEN BİLGİ VE BELGELERDEN FARKLI OLARAK MUHASEBE KAYITLARINA AYKIRI BİÇİMDE KAYIT YAPILDIĞI – KARARIN BOZULMASI ÖZET: Dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan … tarih ve … sayılı vergi tekniği raporu ile davacı hakkında düzenlenen … tarih...
Read More
Mali Müşavirlerin Sahte (Naylon) Faturadan Dolayı Sorumlulukları
Read More
Call Now Button