0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

maliye
Mali kural, maliye politikası araçları üzerine yasal bir temele dayalı olarak koyulan sınırlamalar şeklinde tanımlanabilir
Read More
25 Temmuz 2017 salı günü 30134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile izaha davet müessesesinin uygulama esasları belirlenmiştir. İlgili tebliğ metninde öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir. Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden,...
Read More
Call Now Button