0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

sahte fatura
defter ve belgeleri gizleme suçu
Kendileri özel esaslarda olmadığı halde doğrudan mal/hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunduğu için iade taleplerinde özel esaslar uygulanan mükellefler, mal/hizmet tedarik ettiği firmaların genel esaslara dönüşü halinde KDV iadelerini genel esaslara göre alabileceklerdir. Haklarında sahte fatura düzenlediği konusunda rapor veya tespit bulunanların genel esaslara dönüşü de bunların kanuni temsilcilerinin, ortaklarının, ortağı...
Read More
Kod Listesinden Nasıl Çıkılır? Mükelleflerin özel esaslardan çıkması sonucunu doğuracak yargı kararlarını iki kapsamda değerlendirmek gerekir. Bunlardan birincisi tarhiyatı terkin eden yargı kararlarıdır. Sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanma fiiline ilişkin olarak düzenlenen raporlara dayanılarak yapılan tarhiyatını terkin eden yargı kararları, özel esaslardaki mükelleflerin genel esaslara dönüşünü temin eder. Hakkında sahte belge düzenleme/kullanma raporu...
Read More
Mali Müşavirlerin Sahte (Naylon) Faturadan Dolayı Sorumlulukları
Read More
sahte fatura kullanma suçu
Sahte fatura kullanımı nedeniyle birçok mükellef son yıllarda cezalı tarhiyatlara maruz kalabilmektedir. Hem cezalı tarhiyata maruz kalıp ve hem de “Kod Listesi” şeklinde adlandırılan özel esaslar kapsamına alınan mükellefler sorun yaşayabilmektedir.
Read More
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükellefler izaha davet edilebilir.
Read More
aramalı vergi incelemesi
Bu yazıda, aramalı vergi incelemesinin amacı ve hukuki niteliği incelenmiştir.
Read More
Call Now Button