0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

sgk borcu
T.C. DANIŞTAY 6. Daire Esas No: 2008/1940 Karar No: 2010/2085 Karar Tarihi: 03.03.2010 İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – MÜTEAHHİDİN SİGORTA PRİMİ BORCU BULUNDUĞUNDAN BAHİSLE YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ (İSKAN) VERİLMEMESİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞI – İDARE MAHKEMESİ KARARINDA SONUCU İTİBARİYLE HUKUKA AYKIRILIK GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Dava devam ederken belirtilen yasal düzenlemenin yapılmış olması ve bu...
Read More
Özellikle tüzel kişilere yapılacak tebligat işlemlerinde uygulamada sorunlar yaşandığı görülmektedir. Tüzel kişilere yapılacak tebligatın, öncelikle bunların kanuni temsilcilerine; bulunamadığı hallerde iş yerindeki memur veya müstahdemlere, bunlar da bulunamazsa kanuni temsilcinin yerleşim yeri adresinde bulunanlara yapılması gerekmektedir. Kanuni temsilciler ile mükelleflerin memur ya da müstahdemlerine yapılacak tebligat işlemindeki bir takım diğer usulsüzlükleri bir yana bırakırsak, uygulamada...
Read More
Şirket Kanuni Temsilcilerinin Vergi ve SGK Borçlarından Sorumluluğu 6183 Sayılı Kanun Mükerrer Madde 35 – “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun...
Read More
Call Now Button