0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

Sorumluluk
bilmeden sahte fatura kullanma ölçütleri
T.C. DANIŞTAY 9. Daire Esas No: 2019/5535 Karar No: 2021/3365 Karar Tarihi: 27.05.2021 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – MÜKELLEFÇE VERİLEN BİLGİ VE BELGELERDEN FARKLI OLARAK MUHASEBE KAYITLARINA AYKIRI BİÇİMDE KAYIT YAPILDIĞI – KARARIN BOZULMASI ÖZET: Dava konusu ödeme emrinin dayanağını oluşturan … tarih ve … sayılı vergi tekniği raporu ile davacı hakkında düzenlenen … tarih...
Read More
Mali Müşavirlerin Sahte (Naylon) Faturadan Dolayı Sorumlulukları
Read More
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E. : 2008/722 K.: 2011/355 Tarih : 24.06.2011 Özet : Yeminli mali müşavirlerin, işlemlerini yürüttüğü firmaların mali tablolarını ve beyannamelerini düzenlerken gösterecekleri mesleki özeni, bu firmalara düzenleyecekleri tasdik raporlarında da göstermeleri zorunludur. İade hakkı bulunan kimseye verginin iadesi için gerekli olan tasdik raporlarının düzenlenmesinde yeminli mali müşavirlerin, alt firma yeminli...
Read More
Call Now Button