0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

tapu harcı
RİSKLİ YAPI NİTELİĞİ BULUNAN VE AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN KONUTLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE İLK SATIŞ İŞLEMLERİNİN DE KANUN HÜKÜMLERİ UYARINCA VERGİ VE HARÇTAN İSTİSNADIR
Read More
25 Temmuz 2017 salı günü 30134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile izaha davet müessesesinin uygulama esasları belirlenmiştir. İlgili tebliğ metninde öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir. Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden,...
Read More
Call Now Button