0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

vergi avukat
defter ve belgeleri gizleme suçu
Kendileri özel esaslarda olmadığı halde doğrudan mal/hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunduğu için iade taleplerinde özel esaslar uygulanan mükellefler, mal/hizmet tedarik ettiği firmaların genel esaslara dönüşü halinde KDV iadelerini genel esaslara göre alabileceklerdir. Haklarında sahte fatura düzenlediği konusunda rapor veya tespit bulunanların genel esaslara dönüşü de bunların kanuni temsilcilerinin, ortaklarının, ortağı...
Read More
Özel esaslarda bulunulduğu sürece, genel dava açma süresine uyulması koşulu aranmaksızın Vergi Mahkemesine dava açılabilir. T.C. DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No: 2018/134 Karar No: 2018/255 Karar Tarihi: 03.05.2018 İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ – ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER LİSTESİNE ALINMA İŞLEMİ – İNCELEMENİN KURULCA DEĞİL İLK DERECE YARGI YERİNCE VERİLEN KARARLARI TEMYİZEN İNCELEMEKLE GÖREVLİ VERGİ...
Read More
Call Now Button