0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

vergi avukatı
ankara vergi avukatı
Vergi Usul Kanunu (VUK Madde 9)– Vergi ehliyeti: Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz. (VUK Madde 9) Vergi ehliyeti ile İlgili Danıştay Kararları: Karar 1:  DANIŞTAY Daire Esas Yıl/No: 2022/57 Karar Yıl/No: 2022/51 Karar tarihi: 26.01.2022 VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI...
Read More
ankara vergi avukatı
“Ankara vergi avukatı” konusunda ilgili danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak adına hoş geldiniz. Bireyler ve işletmeler için ilgili danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak çoğu durumda son derece önem arz eden bir konudur. Çünkü vergisel süreçler çoğu zaman karmaşık bir hal almaktadır. Bu durumun içinden çıkabilmek, yasal gerekliliklere uygun bir şekilde hareket edebilmek için konunun önemi bir hayli büyüktür. Ankara...
Read More
Kod Listesinden Nasıl Çıkılır? Mükelleflerin özel esaslardan çıkması sonucunu doğuracak yargı kararlarını iki kapsamda değerlendirmek gerekir. Bunlardan birincisi tarhiyatı terkin eden yargı kararlarıdır. Sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanma fiiline ilişkin olarak düzenlenen raporlara dayanılarak yapılan tarhiyatını terkin eden yargı kararları, özel esaslardaki mükelleflerin genel esaslara dönüşünü temin eder. Hakkında sahte belge düzenleme/kullanma raporu...
Read More
Şirket Kanuni Temsilcilerinin Vergi ve SGK Borçlarından Sorumluluğu 6183 Sayılı Kanun Mükerrer Madde 35 – “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun...
Read More
limited şirket ortağı
Limited Şirket Ortağının Vergi ve SGK Borcundan Kaynaklanan Sorumluluğu Kanun Metni ve Açıklamalar 6183 sayılı Kanun Madde 35 – “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde,...
Read More
İnternet Üzerinden Yapılan Kayıt Dışı Satışlar ve Vergi Cezaları
Davacıya ait internet sitesi üzerinden yayınlanan reklamlardan dolayı yurt dışı mukimi … firması tarafından yapılan ödemelerin de, ticari faaliyet sayılabilmesi için gereken sermaye, sürekli olarak yürütüldüğünün kabulü ile devamlılık ve gelir elde etme kastının bulunması unsurlarını ihtiva ettiğinden ticari kazanç olarak kabul edilmesi gerekir.
Read More
Sahte Fatura Davalarında İspat Yükü ve İspat Yükünün Yer Değiştirmesi
Read More
sahte fatura kullanma suçu
Sahte fatura kullanımı nedeniyle birçok mükellef son yıllarda cezalı tarhiyatlara maruz kalabilmektedir. Hem cezalı tarhiyata maruz kalıp ve hem de “Kod Listesi” şeklinde adlandırılan özel esaslar kapsamına alınan mükellefler sorun yaşayabilmektedir.
Read More
İstisna kapsamında olduğu halde, hatalı olarak tahsil edilen tapu harcı alıcı ve satıcılara iade edilmelidir.
Read More
1 2
Call Now Button