0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

vergi borcu
limited şirket ortağı
KANUNİ TEMSİLCİLER İLE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARIN ÖDEDİKLERİ ŞİRKET VERGİLERİ İÇİN MÜRACAAT EDECEĞİ KİŞİLER Kanuni temsilciler ile limited şirket ortaklarının şahsi varlıklarından tahsili yoluna gidilen vergi ve buna bağlı alacaklar ile vergi cezaları için rücu hakkının kullanım koşulları, sınırı ve zamanlaması yargı kararları ile açıklığa kavuşturulmuştur. Bu çerçevede, konu, yargı kararları ışığından ele alınıp değerlendirilecektir. Yargıtay...
Read More
Özellikle tüzel kişilere yapılacak tebligat işlemlerinde uygulamada sorunlar yaşandığı görülmektedir. Tüzel kişilere yapılacak tebligatın, öncelikle bunların kanuni temsilcilerine; bulunamadığı hallerde iş yerindeki memur veya müstahdemlere, bunlar da bulunamazsa kanuni temsilcinin yerleşim yeri adresinde bulunanlara yapılması gerekmektedir. Kanuni temsilciler ile mükelleflerin memur ya da müstahdemlerine yapılacak tebligat işlemindeki bir takım diğer usulsüzlükleri bir yana bırakırsak, uygulamada...
Read More
Şirket Kanuni Temsilcilerinin Vergi ve SGK Borçlarından Sorumluluğu 6183 Sayılı Kanun Mükerrer Madde 35 – “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun...
Read More
defter ve belgeleri gizleme suçu
SİCİLDEN TERKİN EDİLEN ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARI İÇİN ORTAKLAR VE KANUNİ TEMSİLCİLER HAKKINDA TAKİBAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI HUSUSU    Anonim ile limited şirketlerden tahsil edilemeyen amme alacaklarından (vergi, sgk borçları vs.) dolayı kanuni temsilciler ile limited şirket ortaklarının sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak, şirketin sona erip ticaret sicilinden terkin edilmesi halinde, Vergi İdaresi tarafından takibe tabi tutulan...
Read More
Call Now Button