0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Tag

vergi ziyaı cezası
sahte fatura kullanma suçu
Sahte fatura kullanımı nedeniyle birçok mükellef son yıllarda cezalı tarhiyatlara maruz kalabilmektedir. Hem cezalı tarhiyata maruz kalıp ve hem de “Kod Listesi” şeklinde adlandırılan özel esaslar kapsamına alınan mükellefler sorun yaşayabilmektedir.
Read More
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E. : 2008/722 K.: 2011/355 Tarih : 24.06.2011 Özet : Yeminli mali müşavirlerin, işlemlerini yürüttüğü firmaların mali tablolarını ve beyannamelerini düzenlerken gösterecekleri mesleki özeni, bu firmalara düzenleyecekleri tasdik raporlarında da göstermeleri zorunludur. İade hakkı bulunan kimseye verginin iadesi için gerekli olan tasdik raporlarının düzenlenmesinde yeminli mali müşavirlerin, alt firma yeminli...
Read More
tarhiyat öncesi uzlaşma
Vergi hukukunda uzlaşma kurumu, günümüzde en çok başvurulan idari çözüm yollarından birisidir. Vergi mükellefleri, tarhiyat öncesi ve sonrası olmak üzere iki farklı türü olan uzlaşma yolunu günümüzde yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu yazımızda, vergi ve cezalarda uzlaşma uygulaması kısa başlıklar altında ve maddeler halinde anlatılmaktadır.   Vergi hukukunda uzlaşma, mükelleflerin adlarına yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden...
Read More
Call Now Button