0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 121 Resen Düzeltme

VUK Madde

VUK Madde 121 Resen Düzeltme

İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi mahkemesinde dava açma hakları mahfuzdur.

(Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 121 Resen Düzeltme Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2009/ 6
Karar: 2009 / 302
Karar Tarihi: 19.06.2009

ÖZET: Re’sen yapılan düzeltmeye karşı ihracatın şartlara uygun gerçekleştirildiği ileri sürülerek açılan davayı reddeden vergi mahkemesinin kararının, bu karara karşı yapılan temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddedilmesi, karar düzeltme isteminin de reddedilmesi suretiyle kesinleştiği saptanmaktadır. Yargı kararıyla hükme bağlanan re’sen düzeltmenin gerektirdiği tahsilatı sağlamak üzere düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davada, alacağın tahakkuku safhasıyla ilgili iddiaların borcun bulunmadığı iddiası kapsamında yeniden incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
.Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 1997/ 335
Karar: 1997 / 454
Karar Tarihi: 13.11.1997

ÖZET: İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hatalarının resen düzeltilmesi gerektiği, yine aynı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan mükellef tabirinin, vergi sorumlularına da şamil olduğunun belirtildiği, vergi sorumlusu sıfatıyla davacı kurumun düzeltme talebinde bulunabileceğinin açık olduğu, % 5 olan tevkifatın, sehven % 15 olarak beyan edilip ödendiğinin taraflar arasında ihtilafsız olduğu, bu durumu farkeden vergi sorumlusunun bir sonraki ay beyannamesini verirken bu yanlışlığı düzelttiği ve o aya ait vergiden mahsup yaparak, idareden düzeltme istediği, o tarihte beyannameyi kabul eden ve dilekçeye başkaca bir cevap vermeyen davalı idarenin, aradan üç yıla yakın bir süre geçtikten sonra, Vergi Usul Kanununun 121 inci maddesine göre resen düzeltebileceği bir hatayı düzeltmeksizin, vergi sorumlusunun düzeltme talep edemeyeceği gerekçesiyle isteği reddederek, eksik ödenen miktarın tahsili için ödeme emri düzenlemesinde isabet görülmediği gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir.

vergi hukuku avukatı

Önceki GönderiSonraki Gönderi

Diğer Makaleler

Call Now Button