0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Hakkımızda

Hakkımızda

Av. Dr. Fatih ARAS

1988 yılı Ankara doğumlu olan Fatih ARAS, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden onur derecesiyle mezun oldu. Ankara Üniversitesi “Kamu Hukuku (Mali Hukuk)” Anabilim Dalında “Vergi Hukukunda Muhasebe Hilesi” konulu tez ile 2015 yılında yüksek lisansını  (L.LM.) tamamladı. Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Anabilim Dalında “Türk Vergi Sisteminde İnşaat Sektörünün Vergilendirilmesi” konulu tez ile 2021 yılında doktora (Ph.D) eğitimini tamamladı.

Maliye Bakanlığında 6 yıl boyunca müfettiş olarak görev yapan Fatih ARAS; vergi hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku ve ihale hukuku alanları başta olmak üzere, kamu hukuku ve özel hukuktaki pek çok alanda geniş bilgi ve deneyim sahibidir.

2010 yılında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı “Hazine Uzman Yardımcılığı”, Devlet Planlama Teşkilatı “Planlama Uzman Yardımcılığı” ve Maliye Teftiş Kurulu “Maliye Müfettiş Yardımcılığı” sınavlarında başarılı oldu. Kariyer tercihini “Maliye Müfettişliği”nden yana kullanan Fatih ARAS, Bakanlık denetim birimlerinin birleşmesinden sonra 2014 yılındaki mesleki yeterlik sınavında başarı göstererek “Vergi Müfettişliği”ne atandı. Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ile Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında çalıştığı sürelerde; vergi daireleri, defterdarlık milli emlak ve muhasebe müdürlüklerinde teftiş ve denetim görevleri ile büyük ölçekli şirketler ve holdinglerin vergi incelemesi görevlerinde yer aldı. Özel sektörde; mali işler koordinatörü, baş denetçi ve hukuk müşaviri olarak görevler yaptı.

Vergi müfettiş yardımcıları, maliye uzman yardımcıları ile vergi avukatlarına dersler verdi ve sınav komisyonlarında üyelik görevlerinde bulundu. Vergi Denetim Kurulu nezdinde kurulan tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarında üye olarak görev yaptı.  Vergi Denetim Kurulu Denetim Bilgi Sistemi (DEBİS) projesinde koordinatörlük yaptı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin düzenlemiş olduğu “Yeminli Mali Müşavirlik” sınavında 2015/3. döneminde başarılı oldu. Ayrıca, 2016 yılında Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurulunun düzenlemiş olduğu “Bağımsız Denetçilik” sınavında başarılı oldu. 2019 yılında “Avukatlık” stajını tamamladı ve ayrıca Adalet Bakanlığının düzenlemiş olduğu “Arabuluculuk” sınavında başarılı oldu. Halen, “Aras Hukuk & Danışmanlık” bürosunda kurucu “Avukat” olarak faaliyet göstermekte olup, şirketlere hukuki ve mali konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Hukuki konularda farklı dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmakta olan Fatih ARAS, İngilizce bilmektedir.

İletişim Bilgileri:

Büro: Beştepe Mahallesi Meriç Sokak Milaslı 2000 Plaza No: 5/A Kat:7 D: 23 Yenimahalle/ ANKARA

Telefon: 0312 911 83 10 (Telefon ve Whatsapp)

E-mail: av.fatiharas@gmail.com

Misyonumuz

Misyonumuz, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinden hareketle müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını evrensel hukuk normlarına uygun, güvenilir, hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmaktır. 

VİZYONUMUZ

Vergi ve ticaret hukuku başta olmak üzere bir çok hukuk alanlarında uzmanlaşmış olan büromuz; her zaman etkin, yetkin ve güncel kalarak profesyonel bir hukuki hizmete devam etmesi için çalışmaya devam etmektir.

İLKELERİMİZ

Hukuk büromuz özen ve doğruluk içinde avukatlık mesleğini yerine getirmeyi, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmayı ve Avukatlık Meslek İlkeleri’ne uymayı prensip olarak benimsemiştir.

UZMANLIK ALANLARIMIZ NELER?

ARAS HUKUK & DANIŞMANLIK

Aras Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, hukuki ihtilafların çözümü hususunda faaliyet göstermekte olup, bireysel ve kurumsal müvekkillerimiz için danışmanlık hizmeti vermekte ve gerektiğinde dava takipleri gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Vergi hukuku başta olmak üzere; ticaret, gayrimenkul ve ceza hukuku alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Uzun yılların getirmiş olduğu tecrübe ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu hukuki konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. 

Call Now Button