0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Mirasçılık Belgesi

mirasçılık belgesi

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)

Mirasçılık belgesi, Türk Medeni Kanunu’nun “Mirasın Geçmesinin Sonuçları” başlıklı ikinci bölümünde yer alan “Koruma Önlemleri” kısmında bulunan 598. Madde’de tanımlanmıştır. Bu hukuki düzenleme uyarınca, mirasçılık belgesi; mirasçılık sıfatını doğrulama, mirasçıların miras paylarını tespit etme ve mirasçıların miras malı üzerinde tasarruf yapma yetkisini sağlayan yasal bir belgedir.

Veraset ilamı, vefat eden bireyin mal varlığının yasal mirasçıları arasında adil bir şekilde paylaştırılması için gereken resmi bir belgedir. Türk Medeni Kanunu’na göre düzenlenen bu belge, mirasın hukuki ve resmi olarak mirasçılara intikal ettiğini belgeler.

Veraset ilamı, mirasın resmi olarak belgelendiği ve yasal mirasçılara paylaştırıldığı için hukuki bir yükümlülüğü de içerir. Bu belge, mirasın adil ve yasal bir şekilde paylaştırılmasını sağlar, aynı zamanda olası ihtilafların önüne geçer.

Veraset ilamının Önemi

Veraset ilamı olmadan, miras bırakanın banka hesaplarına erişim veya taşınmaz malların satışı gibi işlemler oldukça zorlaşır. Bu belge, mirasın düzenli ve yasal bir şekilde paylaştırılabilmesi için temel bir gerekliliktir.

mirasçılık belgesi

Veraset İlamı Alma Süreci

Veraset ilamı almak için öncelikle vefatın nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Daha sonra, noter veya mahkeme aracılığıyla veraset ilamı talep edilir.

Bu belge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile entegre olunduktan sonra 1 Ekim 2011 tarihinden itibaren noterler tarafından da verilebilmektedir.

Noterden Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Noterden mirasçılık belgesi almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. T.C. Kimlik Numarası yazılı kimlik belgesi.
 2. Temsil ediliyorsanız vekaletname veya mahkeme kararı.
 3. Miras bırakan kişinin T.C. Kimlik Numarası (Eğer bu bilgiye erişemiyorsanız, noterlikte tespit edilecektir).
 4. Noterlikte size verilecek başvuru formunu doldurun ve imzalayın.
 5. Mirasçılık Belgesi, sistem tarafından yaklaşık üç dakika içinde hazırlanacaktır.
 6. Hazırlanan Mirasçılık Belgesi noter tarafından doğrulanacaktır.

Eğer size veya yakınınıza ait nüfus kayıtlarında bir eksiklik tespit edilirse, noter size bilgi vererek nüfus müdürlüğüne yönlendirecektir. Nüfus kayıtları düzeltildikten sonra tekrar notere başvurabilirsiniz.

Noterlik tarafından Mirasçılık Belgesi verilemeyecek durumlar:

 • Miras bırakan ile mirasçılık belgesi talep eden kişinin soybağının tespit edilememesi.
 • Soybağının olması ancak yasal mirasçısı olmaması.
 • Miras bırakanın vasiyetnamesinin bulunması.
 • Miras bırakanın ya da mirasçılardan herhangi birinin, mirasçılarından herhangi biri ile aynı gün vefat etmiş olması.
 • ‘GAİP’ olması.
 • Evlatlık olması.
 • Vatandaşlıktan çıkarılmış olması veya birden çok vatandaşlığa sahip olması.

Noterlik Kanunu gereği mirasçılık belgesi verilmesine engel bir durum tespit edilirse; noter, size gerekçeyi içeren “Red Belgesi” vererek Sulh Hukuk Mahkemesine yönlendirecektir.

miras davaları

Sulh Hukuk Mahkemesinden Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Sulh Hukuk Mahkemesinden veraset ilamı almak için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

 1. Gerekli Belgeleri Hazırlayın:
  • Öncelikle, mirasçı olduğunuzu belgeleyen resmi evraklara sahip olmanız gerekecek. Bu belgeler arasında ölüm belgesi, vasiyetname (varsa) gibi belgeler yer alabilir.
  • Nüfus cüzdanınız veya kimlik belgeniz gibi kişisel kimlik belgelerinizi hazır bulundurun.
 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne Başvuru Yapın:
  • Veraset ilamı için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunmanız gerekiyor. Başvurunuzu mahkemeye şahsen yapabilirsiniz.
 3. Mahkeme Ücretini Ödeyin:
  • Veraset ilamı için belirli bir harç ödemeniz gerekebilir. Mahkeme görevlileri size bu konuda bilgi verecektir.
 4. Duruşma ve Belgelerin İncelenmesi:
  • Mahkeme, başvurunuzu inceleyecek ve gerekirse duruşma düzenleyecektir.
 5. Veraset ilamının Verilmesi:
  • Mahkeme başvurunuzu uygun bulduğunda, Veraset ilamını size verecektir. Bu belge, mirasçı olduğunuzu resmi olarak onaylar.

Unutmayın ki bu süreç, yerel yasal düzenlemelere ve mahkeme prosedürlerine göre değişebilir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce hukuki bir uzmandan bilgi almanız önemlidir.

Veraset İlamını Kimler Talep Edebilir?

Veraset ilamını talep edebilecek kişiler şunlardır:

 1. Kanuni Mirasçılar:
  • Türk Medeni Kanunu’na göre, ölen kişinin kanuni mirasçıları veraset ilamı talep edebilir. Kanuni mirasçılar, genellikle eş, çocuklar, anne-baba gibi yasal olarak belirlenmiş olan kişilerdir.
 2. Mirasta Payı Olan Diğer Varisler:
  • Eğer mirasta payı olan diğer varisler bulunuyorsa, bu kişiler de veraset ilamı talep edebilir. Örneğin, vasiyet yoluyla miras bırakanın diğer akrabaları veya yakınları.
 3. Vasiyetnamede Belirtilen Mirasçılar:
  • Vasiyetname varsa, ölen kişinin vasiyetinde belirtilen mirasçılar da veraset ilamı talep edebilir.
 4. Vasisi Olarak Atanmış Kişiler:
  • Eğer mirasa konu olan kişi bir vesayet durumunda ise, vasi olarak atanmış kişi de veraset ilamı talep edebilir.
 5. Yasal Temsilciler:
  • Mirasçı olan küçük çocuklar veya hukuken kısıtlı olan kişiler, yasal temsilcileri aracılığıyla veraset ilamı talep edebilir.

Mirasçılık Belgesinde Zamanaşımı

Mirasçılık belgesi için herhangi bir belirli zamanaşımı süresi yoktur. Yani, kanuni mirasçılar mirasçılık belgesi talebinde bulunmak için ölümden sonra belirli bir süre beklemek zorunda değillerdir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Mirasçılık Belgesi’nin (Veraset İlamı’nın) iptali davası, alınan veraset ilamının yasalara uygun olmadığı durumlarda başvurulan bir hukuki süreçtir.

Sulh Hukuk Mahkemeleri veya noterlerden elde edilen mirasçılık belgeleri, zaman zaman mirasçı sayısının fazla olmasından ya da farklı mirasçıların farklı kaynaklardan belge almasından dolayı yasalara veya gerçekliğe aykırı olabilir.

Örneğin, mirasçıların tamamının belgede yer almadığı veya bir veya daha fazla mirasçının paylarının yanlış yazılmış olabileceği durumlar yaşanabilir.

Ancak bu tür hatalar, mahkemede kanıtlanmadıkça, belgenin geçerli ve doğru olduğu kabul edilir.

Bu tür hataların düzeltilmesi için mirasçılık belgesinin iptali davası açılması gereklidir. Bu dava ile yanlışlıklar içeren belgenin iptalini talep edebilir ve ayrıca yeni bir mirasçılık belgesinin düzenlenmesini isteyebilirsiniz.

Bu dava için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunu Madde 598’e göre, mirasçılık belgesinin geçersiz olduğu her zaman iddia edilebilir.

Sonuç

Mirasçılık Belgesi, vefat eden kişinin yasal mirasçıları arasında adil bir şekilde paylaştırılması için gereklidir. Bu belge olmadan mirasın paylaştırılması zorlaşır ve hukuki sorunlar yaşanabilir. Dolayısıyla, miras işlemlerinde veraset ilamının düzenlenmesi büyük önem taşır.

Diğer Makaleler

Call Now Button