0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Mirasçılık Belgesinin İptali

mirasçılık belgesinin iptali davası

Mirasçılık Belgesinin İptali

Mirasçılık belgesi, her zaman aksini ispat edilebilen bir belgedir. Eğer gerçek mirasçılık hakkını yansıtmıyorsa, bu durum her zaman ileri sürülerek belgenin iptali veya değiştirilmesi talep edilebilir.

Veraset ilamının iptali davasında, diğer mirasçılar davalı olarak gösterilir. Veraset ilamının iptali davasında, husumet tüm mirasçılara yöneltilmelidir. Eğer mirasçılar arasında vefat eden varsa, onun mirasçıları davalı olarak gösterilir.

Mirasçılık belgesinin iptali davası zamanaşımına tabi değildir. Mirasçılık belgesinin iptal davasının sonucunda verilen yeni mirasçılık belgesi, hem maddi anlamda hem de şekli anlamda kesin hüküm teşkil eder.

Mirasçılık belgesinin iptal veya düzeltilmesi taleplerinde, belgenin doğru olmadığı, mirasçıların gizlendiği veya yazılmadığı her türlü delille ispat edilebilir.

Eğer birbiriyle çelişen mirasçılık belgeleri bulunuyorsa, bu durumda iptal davası açılmalıdır. İptal davası, çekişmeli bir yargı işlemidir. Atanmış mirasçılar, veraset ilamının iptalini isteyemezler.

miras davaları

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Hangi Mahkemede Açılır

Mirasçılık belgesinin iptali veya düzeltilmesi talebi, mirasçılık belgesini veren mahkemeden veya başka bir asliye hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Bu uygulama çerçevesinde yürütülür. Mirasçılık belgesinin iptali davası, çekişmeli bir dava olduğundan asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Asliye hukuk mahkemesinde görülen mirasçılık belgesinin iptali davasının sonucunda verilen karar, ilam niteliğindedir. Aynı şekilde, sulh hukuk mahkemesinde çekişmesiz yargı işi olarak görülürken, çekişmeli yargı işi haline geldiğinde verilen belge yine ilam niteliğindedir. Yetkili mahkeme, mirasçılardan her birinin ikamet ettiği yer mahkemesidir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasını Kimler Açabilir

Mirasçılık belgesinin iptal edilmesi, hukuki yararı olan tüm ilgililer tarafından talep edilebilir. Mirasçılık belgesinin değiştirilmesi veya iptal edilmesinde yararı bulunanlar, mirasçılık belgesi iptali davası açabilirler. Maliye Hazinesi’nin de mirasçılık belgesi iptali davası açma yetkisi vardır.

HMK m.114/1’e göre, “Davacının dava açmakta, hukuki yararının bulunması gerekir.” Mirasçılık belgesini talep eden kişi, eğer düzenlenen mirasçılık belgesinde mirasçı sayısı ve paylarda yanlışlık bulunuyorsa, kendi aldığı veraset ilamının iptali davasını açabilir. Ancak atanmış mirasçılar, yasal mirasçıları ve miras paylarını gösteren şekilde, mirasçılık belgesinin iptali davası açamazlar.

Atanmış mirasçının mirasçılık durumu ölüme bağlı tasarrufun içeriğine göre belirlenir. Bu nedenle mirasçılık belgesinde kimin mirasçı olduğu veya pay oranları konusunda hak kaybına neden olan bir durum bulunmuyorsa, atanmış mirasçılar tarafından iptal davası açılamaz.

Mirasçılık belgesinin iptal edilmesi, çekişmeli yargı işi olarak kabul edilir. Bu, çünkü davacı, mirasçılık belgesinde yer alan hak durumunun gerçeği yansıtmadığı yönünde bir anlaşmazlık ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, mirasçılık belgesinin iptali davası tüm mirasçılara karşı açılmalıdır. Mirasçılık belgesinde yer alan mirasçıların tamamı davalı olarak gösterilmelidir.

Mirasçılık Belgesinin İptalinde Delil ve İspat

Mirasçılık belgesinin iptal edilmesi taleplerinde, belgenin doğru olmadığı, mirasçıların gizlendiği veya yazılmadığı iddia edilir. Bu tür iddialar her türlü delil ile ispat edilebilir.

Tanık beyanları, tapu kayıtları, nüfus kayıtları, dava dosyaları ve diğer bilgi ve belgeler kullanılarak yasal mirasçıların tespiti yapılabilir. Ayrıca, mirasçılık belgesi iptal davasında daha önce alınmış olan mirasçılık belgesinin dava dosyasına alınarak incelenmesi gerekmektedir.

miras davaları

Önceki GönderiSonraki Gönderi

Diğer Makaleler

Call Now Button