0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 119 – Hataların Meydana Çıkarılması

VUK Madde

VUK Madde 119 – Hataların meydana çıkarılması

Vergi hataları şu yollarla meydana çıkarılabilir;

1. İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile;

2. Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile;

3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile;

4. Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile;

5. Mükellefin müracaatı ile.

(Vergi Usul Kanunu) VUK Madde 119 – Hataların meydana çıkarılması ile ilgili Danıştay kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
3.Daire
Esas: 2010/ 2951
Karar: 2012 / 3620
Karar Tarihi: 13.11.2012

ÖZET: Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından vergi dairesi müdürlüğüne yapılan başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurulduğu, bu başvurunun da 60 gün içinde cevap verilmeyerek zımnen reddedilmesinden sonra 30 günlük süre içinde dava açıldığı anlaşılmış olup, işin esasının incelenmesi suretiyle uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması gerekirken, verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.

Karar 2:

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 1985/ 3253
Karar: 1986 / 343
Karar Tarihi: 23.01.1986

ÖZET: Dava dosyasında bulunan belgelerden, adı geçenin aldığı kıdem tazminatının vergiden müstesna bulunan kısmının hesabında, ilgilinin işten ayrılma tarihinden sonraki bir tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe giren bir kanun hükmünün esas alınması suretiyle tazminatının gerektiğinden fazla miktarda vergilendirildiği anlaşılmaktadır. Şu hale göre, söz konusu vergilendirme hatasının düzeltilmesi yolundaki istemin kabulü gerekir.

Karar 3:

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 2007/ 3085
Karar: 2009 / 2620
Karar Tarihi: 22.05.2009

ÖZET: İhtilaflı dönemlerde elektrik taahhüt işiyle uğraşmadığını, ücretli olarak çalıştığını ileri süren ve bu durumu ilgili kurumdan verilen sigortalı hizmet cetveli ile ortaya koyan davacının faaliyetine devam ettiğine ilişkin idarece yapılmış hukuken geçerli somut bir tespit bulunmadığından uyuşmazlık konusu dönemde faal olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu durum ise mükellefiyette hata niteliğinde olduğundan davacının şikayet başvurusunun reddine yönelik işlemin iptali gerekirken aksi yönde verilen Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

vergi hukuku avukatı

Diğer Makaleler

Cevap Yazın

Call Now Button