0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

VUK Madde 135 – İncelemeye Yetkililer

VUK Madde

VUK Madde 135 – İncelemeye Yetkililer

Vergi incelemesi; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır.

Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanlar her hal ve takdirde vergi inceleme yetkisini haizdir.

VUK Madde 135 – İncelemeye Yetkililer ile ilgili Danıştay Kararları

Karar 1: 

T.C DANIŞTAY
4.Daire
Esas: 2003/ 264
Karar: 2003 / 988
Karar Tarihi: 17.04.2003

ÖZET : Vergi incelemesi ve incelemeye yetkili olan kişilerin kimler olduğunun açıklandığı, olayda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi tarafından düzenlenen rapordaki bilgiler esas alınarak davacı şirket adına re’sen tarhiyat yapılması usul ve kanuna aykırıdır.

Karar 2: 

T.C DANIŞTAY
9.Daire
Esas: 2000/ 5454
Karar: 2002 / 2069
Karar Tarihi: 09.05.2002

ÖZET: 213 sayılı Kanunun 135. maddesinde vergi incelemesi yapmaya yetkili kişilerin sayıldığı, bunlar arasında hazine kontrolörleri sayılmadığı gibi yükümlü şirket nezdinde yapılmış bir incelemenin de bulunmadığı, bu nedenle yükümlü şirket nezdinde inceleme yapılmadan defter ve belgeleri incelemeden ve söz konusu ihraç işlemlerinin yapılıp yapılmadığı araştırılmadan iade edilen katma değer vergisinin tamamı için yapılan cezalı tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle Vergi Mahkemesi davayı kabul etmiştir.

vergi hukuku avukatı

Diğer Makaleler

Cevap Yazın

Call Now Button