0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Anonim Şirketlerde Rekabet Yasağı

Anonim Şirketlerde Rekabet Yasağı

GİRİŞ

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından yalnızca malvarlığıyla sorumlu olan bir sermaye şirketidir. Bu şirketler, yönetim kurulu tarafından temsil edilmekte ve yöneticilerin bu görevleri nedeniyle belirli yükümlülüklere uymaları gerekmektedir. Bu yükümlülüklerden biri de Türk Ticaret Kanunu’nun 396. maddesinde düzenlenen şirket içinde rekabet yasağına uymaktır. Ancak bu yasak, genel kurul kararı ile kaldırılabildiğinden zorunlu bir hüküm değildir.

REKABET YASAĞININ DÜZENLENME NEDENİ

Rekabet yasağını içeren düzenlemeler genellikle şirketin iş sırları, çalışma yöntemleri, yönetimi ve işleyişi, müşteri çevresi ve iş potansiyeli gibi önemli bilgilere sahip yöneticilerin, bu bilgileri şirket aleyhine kullanmalarını önlemek ve şirketin menfaatlerini korumak amacıyla yapılmıştır. Bu hükümler, yöneticilerin rekabet özgürlüğünü sınırlamak değil, şirketin menfaatlerini korumak için getirilmiştir.

şirket avukatı

ANONİM ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ KİŞİLER

Rekabet yasağı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 396. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, yönetim kurulu üyeleri, genel kurul izni olmadan şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamazlar. Ayrıca, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olarak giremezler. Bu nedenle, anonim şirketlerde rekabet yasağı, özellikle yönetim kurulu üyeleri için geçerlidir.

ANONİM ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER

Rekabet yasağı, şirketin işletme konusuna giren ticari işleri kapsar. İşletme konusu, şirketin esas sözleşmesinde belirtilen zorunlu unsurlar arasındadır. Dolayısıyla, yöneticilerin yalnızca şirketin fiilen uğraştığı işlerle ilgilenmeleri gerekmektedir. Yasağın kapsamı, yöneticilerin aynı türden bir işle uğraşmamalarını ve bu işlerle uğraşan bir şirkete sınırsız ortak olarak girmemelerini içerir.

ANONİM ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞININ İHLALİ

Anonim şirket yöneticileri, rekabet yasağını ihlal etmeleri durumunda, şirket tazminat talep edebilir veya yapılan işlemi şirket adına yapılmış sayabilir. Ayrıca, üçüncü kişilere yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu iddia edebilir.

ANONİM ŞİRKETLERDE REKABET YASAĞINDA ZAMANAŞIMI

Şirketin rekabet yasağının ihlali nedeniyle ileri sürebileceği haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığı veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiği tarihten itibaren üç ay ve her halükarda bir yıl içinde zamanaşımına uğrar. Zamanaşımı süresi, diğer üyelerin öğrenme tarihinden itibaren hesaplanır.

SONUÇ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen sadakat yükümlülüğü çerçevesinde, yönetim kurulu üyeleri için rekabet yasağı getirilmiştir. Bu yasağa uymayan yöneticilerden şirket, tazminat talep edebilir veya yapılan işlemi şirket adına yapılmış sayabilir. Bu düzenleme, şirketin menfaatlerini koruma amacını taşımaktadır ve bu nedenle yöneticilerin rekabet yasağına uymaları önemlidir.

ankara şirket avukatı

Diğer Makaleler

Cevap Yazın

Call Now Button