0312 911 83 10
·
av.fatiharas@gmail.com
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
DANIŞMANLIK

Şirketler Hukuku

ankara şirket avukatı

Şirketler Hukuku

Başlıca şirketler hukuku hizmetleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Hukuki Danışmanlık

Şirket içi personel ve yöneticileri için hukuki danışmanlık sağlar. Şirketin faaliyetlerini yürütürken karşılaşabileceği hukuki sorunlar hakkında tavsiyelerde bulunulmaktadır.

 • Sözleşme Danışmanlığı

Şirketler, günlük iş operasyonları ve iş ilişkileri için çeşitli sözleşmeler hazırlar.  Tedarikçi sözleşmeleri, iş anlaşmaları, lisans sözleşmeleri gibi sözleşmelerin oluşturulmasında, gözden geçirilmesinde ve müzakerelerde rol alınmaktadır.

 • Şirket Kuruluşu ve Yapı Değişikliği Danışmanlığı

Yeni bir şirket kurulması, şirket türünün seçimi, hissedar anlaşmaları gibi konularda, danışmanlık sağlanmaktadır.

 • Yatırım ve Finansman Danışmanlığı

Şirketler yatırım veya finansman alımı gerçekleştirecekse, yatırım anlaşmalarının hazırlanması ve müzakereleri gibi konulardayardımcı olunmaktadır.

 • Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıkları

Şirketlerin fikri mülkiyet haklarını korumalarına yardımcı olunmaktadır. Marka, patent ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet konularında danışmanlık yapılmaktadır.

Şirketlerin işçi hakları, işçi sözleşmeleri, işe alım ve işten çıkarmalar gibi iş hukuku konularında rehberlik sağlanır.

Şirketlere vergi konularında rehberlik sunarak yasalara uygun bir şekilde vergi ödemelerini optimize etmelerine ve vergi davalarının takibinden yardımcı olmaktayız.

 • Denetim ve Uyum Danışmanlığı

Şirketlerin yerel ve ulusal yasal gerekliliklere uyum sağlaması için danışmanlık hizmeti verilir.

Hile Denetiminin amacı şirketlerde çalışan veya yöneticiler tarafından yapılan hile ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve tekrarlanmasını önlemek amacıyla koruyucu sistemler kurmaya yönelik yöntemler hakkında bilgilendirme yapmak ve Şirketin kaynaklarına hile ve usulsüzlük karşısında korumak için dikkate alınması gereken hususları ortaya çıkarmaktır. Aras Hukuk & Danışmanlık olarak; bağımsız ve profesyonel her türlü denetim ve danışmanlık hizmetleri ve usulsüzlük İncelemeleri ile iç kontrollerin daha etkin bir şekilde işlemesini, böylece işletmede oluşabilecek hata ve hilelerin daha etkin bir şekilde ortaya çıkartılmasını veya hata ya da hilenin oluşmasının engellenmesini sağlıyoruz.

 • Genel Kurul Toplantılarına Katılım

Türk Ticaret Kanunu’na göre, şirketlerin yıllık olağan genel kurul toplantılarını düzenlemeleri gerekmektedir. Bu toplantıların yasal gerekliliklere uygun olarak yapılması önemlidir ve bu süreçte danışmanlık sunulmaktadır.

şirket avukatı

Şirketler arası veya şirket içi uyuşmazlıklarda arabuluculuk, arabuluculuk veya gerektiğinde yargı yoluna başvurularak çözüm sağlarlar. Ticaret hukuku, ticaret işlemlerini düzenleyen yasaları ve kuralları içerir. Şirketlerin ve bireylerin ticari faaliyetlerini yürütürken karşılaşabilecekleri yasal sorunları çözmeye yardımcı olmaktayız.

Başlıca ticaret hukuku hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir:

-Şirket Kuruluşu: Yeni bir işletme veya şirket kurmak isteyen girişimcilere hukuki danışmanlık sağlarlar. Şirket türünün seçimi, kuruluş süreci ve gereklilikler konusunda yardımcı olmaktayız.

-Sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü: Ticari anlaşmaların hazırlanması, gözden geçirilmesi ve müzakerelerde yer alma konusunda destek sağlanmaktadır. Tedarikçi anlaşmaları, dağıtım sözleşmeleri, lisans anlaşmaları gibi çeşitli sözleşme türleri bu kapsamda yer alabilir.

-Rekabet Uyuşmazlıkları: Rekabeti engelleyici veya bozucu faaliyetlerin önlenmesi için gerekli hukuki adımları atmaktayız. Rekabet hukuku ihlalleri konusunda danışmanlık yapılmaktadır.

-Fikri Mülkiyet: Marka, patent, telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarına ilişkin konularda danışmanlık yaparlar. Bu hakların korunması ve ihlallerle mücadele konularında yardımcı olmaktayız.

-Ticari Davalar: Ticari anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk, tahkim veya dava süreçlerinde müvekkillerini temsil etmektedir.

-İşletme Devir ve Birleşmeleri: Şirket birleşmeleri, devralmaları, ortaklık değişiklikleri gibi işletme yapılarındaki değişikliklerde hukuki danışmanlık sunmaktayız.

-İflas ve Konkordato Yönetimi: şirketlerin mali zorluklar yaşadığı durumlarda iflas ve konkordato süreçlerini yönetmektedir.

 • Kişisel Verilerin Korunması

Şirketlerde hem çalışanların hem de müşterilerin, tedarikçilerin veya diğer iş ilişkilerindeki kişilerin verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için önemli bir adımdır. Kişisel verilerin korunması, yasal yükümlülüklerden kaynaklanırken aynı zamanda şirketin itibarını ve müşteri güvenini de etkiler. Şirketlerde kişisel verilerin korunması için alınması gereken önemli adımların atılması için yardımcı oluyoruz:

  1. Veri İşleme Amaçlarının Belirlenmesi: Kişisel verilerin işlenmesi için belirli ve meşru amaçlar belirlenmelidir. Veri işleme faaliyetleri bu amaçlarla uyumlu olmalıdır.
  2. Veri Envanteri ve Sınıflandırma: İlk adım, şirket içinde hangi türde kişisel verilerin toplandığını, işlendiğini ve saklandığını anlamaktır. Bu verilerin ne amaçla kullanıldığı belirlenmeli ve veriler sınıflandırılmalıdır.
  3. Rıza Yönetimi: Veri sahiplerinin (kişilerin) rızası alınmadan veriler işlenmemelidir. Rıza alınırken şeffaflık ve anlaşılırlık sağlanmalıdır.
  4. Güvenlik Önlemleri: Kişisel verilerin güvenliği için teknik ve organizasyonel önlemler alınmalıdır. Bu önlemler yetkisiz erişimi, veri sızıntılarını ve diğer güvenlik risklerini en aza indirmeye yönelik olmalıdır.
  5. Veri Erişim Kontrolü: Sadece yetkili personelin ve rollerin belirli verilere erişimi olmalıdır. Erişim yetkilendirmesi sağlamak için rol tabanlı erişim kontrolü uygulanabilir.
  6. Dış Hizmet Sağlayıcılar: Şirket, kişisel verileri dış hizmet sağlayıcılarına aktarıyorsa, bu sağlayıcıların da veri koruma standartlarına uygun olduğundan emin olunmalıdır.
  7. Çalışan Eğitimi: Şirket personeli, kişisel verilerin korunması konusunda eğitilmelidir. Veri koruma politikaları ve prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.
  8. Veri İhlal Yönetimi: Eğer bir veri ihlali meydana gelirse, hızlı bir tepki ve düzgün bir iletişim süreci uygulanmalıdır. Veri ihlali sonucu etkilenen bireylere ve gerektiğinde ilgili düzenleyici kuruluşlara haber verilmelidir.
  9. Veri Saklama Süreleri: Veriler, ihtiyaç duyulan süre kadar saklanmalıdır. Gereksiz yere uzun süre tutulmamalıdır.
  10. Veri Sahibinin Hakları: Bireylerin veri erişim, düzeltme, silme gibi haklarını kullanabilmeleri sağlanmalıdır.
  11. Denetim ve Gözetim: Şirket içinde veri koruma uygulamalarının etkinliğini denetlemek ve izlemek için düzenli gözetim yapılmalıdır.

av. fatih aras

Diğer Makaleler

Call Now Button